bannerPos

Efterafgrødekrav kan få fatale økonomiske følger

Folketingspolitikerne Henrik Dahl, Liberal Alliance samt de to Venstre-politikere Ellen Trane Nørby og Eva Kjer Hansen (med ryggen til) var blandt deltagerne ved ”halmballemødet” ved Kliplev, der dog blev holdt i et maskinhus. Fotos: John Ankersen

AF: JOHN ANKERSEN

REDAKTØR, LANDBRUGSYD
16-09-2020 09:57
For dyrt og uden ønsket effekt. Efterafgrødekravet fik hårde ord med på vejen, da LandboSyd mandag eftermiddag havde inviteret politikere til møde i Kliplev. – Man er ved politisk at regulere landbruget ihjel, lød et af budskaberne

Formålet omkring efterafgrødekravet er klart formuleret ifølge Landbrugsstyrelsen: »At mindske kvælstofudvaskningen fra det tidspunkt hovedafgrøden høstes, og indtil der etableres en ny afgrøde det følgende forår«.

Men det er langt fra virkeligheden, hvis man spørger Helge Lorenzen, der er faglig-politisk rådgiver hos LandboSyd, og som har arbejdet intenst omkring vandområdeplaner og efterafgrøder. Han var blandt indlægsholderne, da LandboSyd mandag eftermiddag havde inviteret folketingspolitikere, regionspolitikere og kommunalpolitikere til »halmballemøde« hos planteavler Svend B. Hansen nær Kliplev om vandplaner, spildevand og efterafgrøder.

- Det bliver ganske enkelt umuligt at så efterafgrøder nok, påpegede Helge Lorenzen, der heller ikke mener, at der er fokus nok på alle de andre faktorer og kilder til kvælstof i de indre danske farvande.

Nærmere betegnet de mange tusinde tons kvælstof, der kommer fra landene omkring Danmark – ikke mindst Østersø-regionen. Og dernæst store udledninger af spildevand fra kommunernes spildevands-rensningsanlæg, samt tilladelser til udledning af store slammængder.

-  Det er et kæmpe problem, at landspolitikerne regulerer landbruget væk, uden at vandmiljøet bliver bedre af det. Det nytter ikke at regulere mere – landbruget reguleres ihjel, konstaterede Helge Lorenzen.

Han langede ikke mindst ud efter kommunerne, som han dels ikke mener oplyser de korrekte værdier om spildevand, ligesom han ikke mener, at de danske spildevands-rensningsanlæg renser nær så godt for eksempelvis fosfor, som man ser tilsvarende anlæg i for eksempel Sverige og Polen, gøre.

Dyrt for landbruget

Det er især den store ekstraudgift, som de pligtige efterafgrøder påfører landbruget, som er i fokus.

For beregninger viser, at det for mange landmænd bliver dyrt – endda meget dyrt, at imødekomme efterafgrødekravet.

Ved mødet i Kliplev kunne afdelingsleder hos LandboSyd, Torben Bøgh Christensen,  fremlægge regneeksempler på, hvor dyrt efterafgrødekravet kan blive for den enkelte landbrugsbedrift.

Som eksempel til at illustrere konsekvenser af efterafgrødekrav, brugte han eksemplet med mere vårsæd i forhold til vintersæd målt på 25 udvalgte bedrifter.

Og hvor han bruger en prisforskel på fem kroner pr. hkg (100 kg) før høst, der så voksede til 17 kr. pr. hkg efter høst, med de udgifter der er i forbindelse med høst af afgrøderne.

Fordelt ud på hektarerne med afgrøder giver det de størst beregnede tab på henholdsvis 850.000 kroner pr. bedrift ved fem kroners differencen, mens det ved de 17 kroners difference kan løbe op i godt 1,2 mio. kroner.

Politikere på banen

Tre folketingspolitikere havde takket ja, til at deltage ved mødet. Det var de to venstre-politikere Eva Kjer Hansen og Ellen Trane Nørby, samt Henrik Dahl fra Liberal Alliance.

Formand i LandboSyd, Mogens Dall, understregede, at man havde inviteret politikere fra alle partier.

Og mens de tre folketingspolitikere samstemmende især pegede på den komplicerede forhandlingssituation i Folketinget, når talen falder på landbruget, hersker der ingen tvivl om de tre politikeres egen støtte og opbakning omkring landbruget og hele fødevareerhvervet.

Eva Kjer Hansen fremhævede landbrugspakken, som hun selv præsenterede som Miljø- og Fødevareminister i december 2015, kunne have fået et betydeligt bedre afsæt, hvis den politiske velvilje i Folketinget, havde været bredere og bedre.

De tre politikere opfordrede til, at man i landbruget øger dialogen og samarbejdet med både lokale kommunal- samt regionspolitikere.

-  Vejen er ofte kortere dér, konstaterede Henrik Dahl.

Blandt regions- og kommunalpolitikerne blev der også ytret vilje og ønske om endnu mere samarbejde med landbruget.

Blandt andet fra borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, (V).

-  Kommunen er meget interesseret i, at de indre farvande ikke »vender bunden i vejret«. Vi har en fælles opgave i det hér. Men det lyder for mig også som om, at det meste kommer udefra, så EU bør vel være med i det, lød det fra borgmesteren, omkring problematikken med udledning af kvælstof fra både kommuner såvel som landbrug, sagde han.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next