De nye ejendomsvurderinger fylder i landbruget

De nye ejendomsvurderinger, der er foreløbige, giver en masse usikkerhed i landbrugsbranchen, vurderer ejendomsmægler og revisor

De nye ejendomsvurderinger, der er foreløbige, giver en masse usikkerhed i landbrugsbranchen, oplyser Jørgen Stegmann, der er statsaut. revisor i revisorfirmaet Beierholm.

- Der har været masser af eksempler på vurderinger, som har været helt ude i hampen og meget højere end den reelle værdi, siger han om de nye vurderinger, der har affødt mange spørgsmål, debat i medierne og deraf en hel del usikkerhed.

Han påpeger dog, at der indtil videre ikke ses en stor effekt på værdiansættelsen i landbrugsbranchen - eller alle andre brancher for den sags skyld.

Jørgen Stegmann forklarer dog, at eftersom de foreløbige vurderinger endnu ikke ses som nye vurderinger efter Ejendomsvurderingsloven, så kan man stadig anvende 15procentsreglen og de gamle vurderinger og gennemføre et generationsskifte til en væsentlig lavere værdi end ejendommens reelle handelsværdi - forudsat, at der ikke er særlige omstændigheder.

Ifølge revisoren er det, som konkret er ændret, og gældende fra 1. januar 2024, beregningen af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat, hvori mod det indtil videre ikke har betydning for værdiansættelsen ved familieoverdragelser og i dødsboer, men det vil det på sigt.

Jørgen Stegmann forklarer, at der indtil videre ikke er ret mange, der er ramt af de nye vurderinger, men der dog er en række eksempler, hvor ejendomsskatter og ejendomsværdiskat er steget betragteligt, hvilket man selvfølgelig skal forholde sig til.

Generationsskifter i landbruget

  • Op mod 1/3 af alle heltidsbedrifter forventes at gennemgå et generationsskifte inden 2030.

  • 75 procent af landmændene var i 2020 50 år eller ældre. Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landmænd steget fra 51 til knap 58 år.

  • Strukturudviklingen i landbruget er karakteriseret ved færre, men større bedrifter. Antallet af heltidsbedrifter er faldende, mens hektar pr. bedrift er stigende. I 1990 var antallet af heltidsbedrifter 35.000. I 2021 var antallet af heltidsbedrifter 7.600. Seges vurderer, at om syv år vil antallet af danske heltidsbedrifter være faldet til omkring 5.000.

Det fylder hos kunderne

Også Frank Poll, Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, oplever, at de foreløbige, offentlige vurderinger har givet bekymring og usikkerhed i landbrugsmarkedet på samme måde som privatbolig- og erhvervsmarkedet, og vurderingerne har affødt langt flere spørgsmål end svar.

- Der går nærmest ikke en dag uden, vi taler med vores kunder om det. Det er altså noget, som vil fortsætte med at fylde i dialogen med vores landbrugskunder, især når systemet er på plads og vurderingerne træder i kraft, vurderer han.

Ejendomsmægleren beretter også om, at usikkerheden har gjort nogle handlingslammede og tilbageholdende, hvilket ikke er godt for markedet.

- Når det er sagt, vil jeg, da også gerne nævne, at vi har travlt som aldrig før. Sidste år var stort set på højde med vores rekordår året før både i forhold til konkrete salg af landbrugsejendomme og antal sager. Samtidigt har vores omsætning og landbrugsmarkedet slet ikke været lige så påvirket af de lave renter og den høje inflation, som privatbolig- og erhvervsmarkedet, lyder det fra Frank Poll.

Han nævner dog et konkret eksempel med voldsomme stigninger i den nye ejendomsvurdering. I dette tilfælde en ejendom ved Næstved på 24 hektar, der steg fra en vurdering på 4-5 millioner kroner til 26 millioner kroner, og som dermed betød, at ejendomsskatter og ejendomsværdiskat steg fra 25.000 kroner til mere end 200.000 kroner.

Den pågældende kunde valgte at sælge en stor del af jorden fra, så han kunne blive boende og indfri sine lån, fortæller Frank Poll som dog tilføjer, at det ikke nødvendigvis altid er den rigtige løsning.

Ejendomme med gammel vurdering - 15-procentsreglen

Hvis der på værdiansættelsestidspunktet ikke er en ny vurdering efter Ejendomsvurderingsloven, vil den seneste offentlige vurdering være foretaget efter de »gamle« regler i Vurderingsloven. Her vil skattemyndighederne normalt acceptere en værdiansættelse, der ligger i intervallet +/- 15 procent af den seneste offentlige vurdering (15 procentsreglen). Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i vurderingen, eller hvis der er sket faktiske eller retlige ændringer ved ejendommen, for eksempel ombygninger, udstykninger eller ændret zonesatstus, der ikke indgår i vurderingen.

Kilde: Beierholm

Ejendomme med ny vurdering - 20 procentsreglen

Hvis der på værdiansættelsestidspunktet foreligger en ny vurdering efter Ejendomsvurderingsloven, gælder grundreglen fortsat, dog så 15 procent-reglen er ændret til en 20 procent-regel. Skattemyndighederne skal her normalt acceptere en værdiansættelse, der ligger i intervallet +/- 20 procent af den seneste vurdering efter Ejendomsvurderingsloven, dog fortsat kun hvis der ikke er fejl i vurderingen, og der ikke foreligger særlige omstændigheder.

Kilde: Beierholm

Læs også