Biogas-aftale på plads: Landmanden skal eje klimagevinsten

Efter flere års tovtrækkeri er der endelig landet en aftale mellem Landbrugets Biomasseleverandører, (LBBL) og Nature Energy. LBBL har repræsenteret syv medlemsforeninger, som leverer husdyrgødning til Nature Energy.

Peter Høj og Martin L. Pedersen, begge bestyrelsesmedlemmer i LBBL, har på vegne af de syv leverandørforeninger forhandlet aftalen på plads med Nature Energy. Der fremgår af en pressemeddelelse mandag. 

- Vi er meget glade for, at det endelig, efter en meget lang forhandlingsperiode, er lykkedes at lande en aftale med Nature Energy. Vi har i fællesskab landet en aftale, der honorerer husdyrproducenternes værdifulde bidrag til den grønne omstilling, udtaler de.

- En aftale, hvor de tårnhøje gaspriser også giver et økonomisk bidrag til landmanden. Ligesom salget af værdifulde klimacertifikater også afspejles i aftalen. Generelt er vi tilfredse på nuværende tidspunkt, tilføjer de.

Aftalen mellem parterne er kulminationen på flere års forhandlinger for at få en fair afregning for husdyrgødning, der leveres til biogasanlæg. Husdyrgødning til biogas er væsentlig i forhold til at sikre grøn energi til fremtidens transport og opvarmning.

Aftalen tager højde for mange af de nye forhold, der gør sig gældende i biogasmarkedet. 

Landmanden kompenseres på flere måder

Husdyrgødning er CO2-neutral gødning. Derfor er det særdeles vigtigt for leverandørerne af husdyrgødning, at de får samme mængde tilgængelige næringsstoffer tilbage, som de har »udlånt« til biogasselskabet. Det er et af elementerne i den nye aftale mellem Nature Energy og leverandørerne af husdyrgødning.

Derudover er der en betaling for husdyrgødningen, som er bundet op på både gaspris og prisen på klimacertifikater i forbindelse med salg af den grønne gas. Sidst, men ikke mindst, så er det cementeret, at landmanden ejer klimagevinsten på gården ved at »udlåne« husdyrgødningen til biogasselskabet.

Med aftalen er der potentiale for at skrue op for gasproduktionen på Nature Energys anlæg. Hvilket, ikke mindst set i lyset af den nuværende situation, er godt nyt for et marked, der efterspørger grøn gas og gas der ikke importeres fra Rusland.

Læs også