Styrelse: Ingen støtte før manuel kontrol er færdig

Landbrugsstøtteansøgninger, som Landbrugsstyrelsen udtager til manuel kontrol af omgåelse, må ifølge EU-Kommissionen først udbetales, når styrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke kan påvises omgåelse.

Landbrugsstyrelsen har fået besked fra EU-Kommissionen om, at ansøgninger, som udtages til manuel kontrol af omgåelse, først må udbetales, når styrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke kan påvises omgåelse.

- Dette vil få betydning for fremtidige udbetalinger for de landbrugere, som udtages til manuel kontrol. Vi arbejder derfor på, hvordan vi kan optimere kontrollen og minimere forsinkelser uden at gå på kompromis med at sikre korrekt udbetaling, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

- Lige nu betyder det også, at 200 ansøgninger om økologisk investeringsstøtte 2021 må afvente kontrol af omgåelse, før vi kan gøre dem færdige. Vi forventer at afgøre sagerne løbende i løbet af 1. og 2. kvartal, skriver styrelsen, og tilføjer:

- På arealtilskudsordningerne er vi i fuld gang med at sende høringsbreve ud på de ansøgninger fra 2021, som er udtaget til kontrol af omgåelse. Det er et omfattende arbejde, som derfor vil strække sig over de kommende måneder.

Konsekvenser

Kontrollen omfatter for eksempel ansøgninger om tilskud, tilsagn, overdragelse, ændring, udbetaling samt krydsoverensstemmelse.

- I alle sager vil vi foretage en høring, inden vi træffer en afgørelse, ligesom afgørelserne kan påklages på sædvanlig vis, skriver styrelsen.

Samtidig er Landbrugsstyrelsen i gang med at afklare, hvad konsekvensen skal være af omgåelse, efter at styrelsen sidste år indførte en ekstra kontrol af omgåelse, som alle ansøgninger om landbrugsstøtte er underlagt.

Styrelsen oplyser, at den løbende er i dialog med EU-Kommissionen for at sikre, at den nye kontrol af ansøgninger om landbrugsstøtte fuldt ud lever op til EU's regler om landbrugsstøtte.

- Dette arbejde foregår sideløbende med indførslen af kontrollen, og derfor sker det også løbende, at vi får afklaret og justeret vores praksis. Blandt andet er vi i gang med at afklare, hvad konsekvensen er for de sager, hvor vi finder omgåelse, lyder det fra styrelsen, der forventer at kunne melde mere konkret ud om fradrag og sanktion ved omgåelse i løbet af foråret.

Undersøgelse

Reglen om omgåelse findes i artikel 60 i forordning 1306/2013: Hvis en landbruger opdeler sin virksomhed i flere CVR-numre alene med det formål at få mere i støtte eller undgå en kontrol, kan der være tale om omgåelse. Der må ikke gives fordele til fysiske eller juridiske personer, hvis betingelserne for at opnå støtten blev skabt på en kunstig måde og i strid med formålene med lovgivningen for støtte.

Landbrugsstyrelsen skal i sin kontrol efter artikel 60 kunne påvise, at der hos ansøger er såvel objektive som subjektive forhold, der peger på omgåelse.

Et objektiv forhold kan for eksempel være, hvis en virksomhed har fået udbetalt mere landbrugsstøtte på baggrund af sin virksomhedskonstruktion. Et subjektivt forhold kan for eksempel være, hvis denne virksomhedskonstruktion er skabt alene med det formål at opnå mere i støtte.

Vurdering

- Landbrugsstyrelsen undersøger alle støtteordninger for, om der kan opnås en uberettiget økonomisk fordel. Det er for eksempel tilfældet ved begrænsning i støttebeløb (støtteloft), begrænsning i antal ansøgninger samt fordele, som gives, hvis man ikke tidligere har søgt ordningen, skriver styrelsen.

Hvis du som landbruger står over for at omstrukturere din virksomhed og planlægger at søge om landbrugsstøtte, kan du med fordel sikre dig, at konstruktionen, det vil sige hvert CVR i ejerskabsnetværket, tjener et selvstændigt økonomisk formål.

 

Læs også