15 ha efterafgrøder i banken

En god middel høst. Sådan betegner Stig Bille Brahe årets veloverståede kornhøst på Rønningesøgaard.

Afgrøderne i næste års markplan er godt i gang med at blive etableret. Allerede 5. august blev rapsen sået, og den 5. september såede markmanden Jørgen Andersen alm. rajgræs. I sidste uge blev rugen sået, og fra den 15. september gælder det vinterhvede.

Efterafgrødekravet er 45 hektar, men der er etableret 60 hektar, så 15 hektar pligtige efterafgrøder er »sat i banken« til næste år.

- Sidste år havde vi 38 hektar efterafgrøder, men kravet i oplandet til Holckenhavn Fjord, som Vindinge Å løber til, er i år blevet hævet, oplyser godsejeren.

Læs også