Landbrugets gæld mindre rentefølsom

Under overskriften »Landbrugets gæld er mindre rentefølsom« skriver Nationalbanken i nyhedsbrev, at landbrugets bank- og realkreditgæld med variabel rente er reduceret med 36 milliarder kroner, svarende til 13 procent, de seneste fem år.

Ved udgangen af januar var de variable lån nede på 250 milliarder kroner.

- Faldet skyldes blandt andet stigende afdragsbetalinger. Lån med variabel rente udgør nu 83 procent af branchens samlede bank- og realkreditgæld på 301 milliarder kroner, skriver Nationalbanken.

Lån med fast rente vinder frem

- Mens landbruget har reduceret sin bank- og realkreditgæld med variabel rente, har det derimod øget realkreditgælden med fast rente. Det er i god tråd med det lave renteniveau og differentierede bidragssatser, som har gjort det mere attraktivt at binde renten. De seneste fem år er branchens gæld med fast rente således øget med 20 milliarder kroner, svarende til 62 procent. 

Landbruget er dog stadig rentefølsomt, vurderer Nationalbanken.

- Landbrugets økonomi vil blive påvirket mærkbart ved rentestigninger på grund af den høje andel af variabelt forrentede lån. Faldet i andelen af disse lån betyder dog, at dele af branchen er mindre rentefølsomme end tidligere. 

Struktur

De personligt ejede landbrug står for 85 procent af landbrugets gæld, mens de resterende 15 procent af gælden hører under den ikke-finansielle selskabssektor.

- Over de seneste fem år er udlånet til de personligt ejede landbrug faldet med 25 milliarder kroner, svarende til en reduktion på 9 procent. Udlånet til de øvrige landbrug er derimod steget med næsten 8 milliarder kroner, svarende til 24 procent. Udviklingen afspejler blandt andet en generel tendens i landbruget, hvor antallet af personligt ejede landbrug har været faldende, mens antallet af landbrug organiseret som ikke-finansielle selskaber har været stigende, skriver Nationalbanken.

Landbrug udgør 17 procent af det samlede udlån fra bank og realkredit til personligt ejede virksomheder og ikke-finansielle selskaber, oplyser Nationalbanken.

mip

Læs også