Landboforeningen i dialog om ny kabelforbindelse

Djursland Landboforening holdt informationsmøde omkring den nye kabelforbindelse, som Netselskabet N1 vil etablere mellem Moselund og Holbæk på Djursland.

22 landmænd var samlet på landbocenteret i Følle til informationsmøde for at høre mere om den nye kabelforbindelse, som Netselskabet N1 vil etablere mellem Moselund og Holbæk på Djursland, fordi den nye solcellepark ved Estruplund skal tilsluttes det eksisterende elnet.

- Der var på mødet repræsenteret lodsejere fra hele strækningen. Lodsejerne var bestemt interesserede i at vide mere om, hvordan de kan forholde sig til projektet, og det viste sig også, at placeringen af den nordligste del af kablet stadig efterlader en del tvivl, da linjeføringen ikke er endeligt fastlagt, men ændres løbende, forklarede Kitte Borup, chef for Jura, Djursland Landboforening, som på mødet klædte lodsejerne på til at håndtere aftalerne bedst muligt, herunder erstatning og vilkår.

Ens muligheder for samtlige lodsejere

Djursland Landboforening er i dialog med Geopartner, der står for forhandlingerne om anlæg af kablerne, og som står for at kontakte lodsejerne og undersøge muligheder for at indgå aftaler med dem om kabelforbindelsen. Geopartner er efter mødet blevet gjort bekendt med lodsejernes usikkerhed overfor anlægget og også det uhensigtsmæssige dilemma, som lodsejerne står overfor som naboer, hvis den ene indgår en aftale om kablerne, og naboen omvendt ikke ønsker anlægget. For eksempel er der usikkerhed overfor anlæggets påvirkning på ejendomme med besætninger, eller hvor kablerne løber tæt på boliger.

- Geopartner er meget imødekommende overfor dialog, og for at undgå usikkerhed omkring placeringen af kablerne har lodsejerne ønsket at pege i retning af, at selve linjeføringen kan overgå til politisk behandling med inddragelse af lokalområdet. På den måde bliver linjeføringen ikke afgjort ved tilfældige aftaler, og vi bibeholder det gode naboskab. Samtidig opfordrer vi til, at der fra kommunal side etableres en ekspropriationshjemmel, så aftalerne med lodsejerne kan indgås med ekspropriationslignende vilkår til gavn for lodsejerne, påpegede Kitte Borup.

- Og her understreger vi, at det naturligvis er afgørende, at alle lodsejere langs med linjeføringen stilles lige med hensyn til aftalerne, uanset om de allerede har indgået en aftale med N1 eller ej. Vi ser gerne, at der skal være ens muligheder for samtlige lodsejere, siger hun.

Står sammen og løfter i flok

Formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, deltog også på mødet, og han er også selv en af de berørte lodsejere.

- Jeg synes, at det var et rigtig godt og vigtigt møde, hvor der kom mange ting frem, som vi kan arbejde videre med. Der er ingen tvivl om, at de kabler skal graves ned, men vi skal bare have klarhed over hele projektet og have lavet de bedste aftaler for os lodsejere. Jeg tror på, at det, i situationer som disse, er langt bedre, at vi løfter i flok og står sammen, lød det fra Hans Gæmelke.

Læs også