Fusionsplaner faldt i Holstebro

Planerne om fusion med Herning-Ikast Landboforening blev stemt ned på Holstebro Struer Landboforenings generalforsamling.

Der måtte hentes ekstra borde for at få plads til de godt 100 fremmødte på generalforsamlingen i Holstebro.

Var det gået efter den enige bestyrelses planer på Holstebro Struer Landboforenings generalforsamling onsdag aften, havde mindst to tredjedele stemt for en fusion med Herning-Ikast Landboforening. Tirsdag i næste uge skulle generalforsamlingen i Herning så stemme planerne helt igennem, inden en ekstraordinær generalforsamling skulle forene de 405 aktive medlemmer fra Holstebro og Struer med de 770 fra Herning og Ikast.

Sådan skulle det dog langt fra gå. To blanke stemmer, 29 for og 30 imod lød resultatet fra afstemningen i Holstebro, og formand Kristian Gade måtte erkende, at langt fra alle, så fusionen som en ligeså god idé, som han gjorde.

- Vi havde lagt op til afstemning, fordi vi mente, at det var det rette tidspunkt, og jeg havde egentlig en god mavefornemmelse på forhånd, men demokratiet har talt, og det bliver taget til efterretning, sagde formanden til LandbrugNord efter generalforsamlingen.

- Jeg har set det som rettidig omhu at slå to velfungerende foreninger sammen nu, hvor det går godt begge steder, så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ærgrer mig over resultatet. Men jeg vælger at se positivt på det, og tager afstemningen som et cadeau til, at vi har en forening, hvor det går rigtig godt, og som flertallet ikke synes, der skal laves om på, fortsatte Kristian Gade.

Frem- eller tilbageskridt

I debatten op til afstemningen blev der da heller ikke lagt skjul på, at det langt fra var alle, der havde samme syn på sagen som bestyrelsen.

- En fusion vil ikke være et fremskridt, det vil være en tilbagegang. Hvis man ikke kan holde gang i en forening med 400 medlemmer og et overskud på én million kroner, så ved jeg ikke. Jeg synes, det vil være ærgerligt at kaste håndklædet i ringen og gå sammen med nogle, der er dobbelt så store. Det handler om nærhed, og jeg tror på, at politikerne lytter til dem, der står med hånden nede i jordskorpen frem for dem, der er størst, lød det blandt andet fra Per Sognstrup, Holstebro, mens Kristian Gade og bestyrelsen fik fuld opbakning fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

- Jeg har været med til samme slags processer før, hvor medlemmer også har været bange for at miste den lokale forankring. Der er udfordringerne blevet løst, og jeg mener, at man bliver nødt til at handle rettidigt, mens der stadig er godt med liv i de to foreninger, sagde han, inden planerne altså blev skrinlagt.

Ulve og aldersudfordringer

Mens fusionsplanerne tog en stor del af fokus, kom Kristian Gade i sin beretning blandt andet omkring aldersudfordringerne i landbruget, mangel på arbejdskraft og et ønske om at samle landbrugsuddannelserne på færre lokationer for at styrke niveauet, 3F’s blokader for mælkeafhentning, kampen med det lokale vandselskab Vestforsyning om mere rimelige vandpriser, mens han også nåede at give sit syn på ulveproblematikken.

- Ulven skal reguleres, og det skal være nu. Andre lande kan godt finde ud af det, uden at det hele skal være blåstemplet af EU. Det burde vi også kunne gøre, lød det.

Traditionen tro var der også valg til bestyrelsen. Her var der genvalg til Anders Nørgaard, mens Robert Lynge Andersen og Søren Markvorsen er nye i bestyrelsen.

Regnskabstal 2017

Indtægter i alt: 1.863.287 kroner

Resultat efter skat: 1.103.447 kroner

Egenkapital: 23.772.672 kroner

Læs også