Vanding med forhindringer

Kommunerne sidder med den lange ende af vandslangen, når det skal besluttes om vandingstilladelser skal fornyes, reduceres eller afslås. Og det volder landbruget stadig større problemer og udfordringer. I Aabenraa Kommune vil landbruget i forlængelse af det nyligt overståede kommunalvalg, forsøge at få en dialog i gang med den nye kommunalbestyrelse omkring markvanding, der i årevis har været en udfordring.

Vanding-Forside 51

Side 7

 

--

 

  • Slut med plastik i naturen fra jagtpatroner – Side 2
  • Glæde over politisk støtte til nye stenrev – Side 8
  • Kommuner vil gøre landbrugsjord til natur – side 9

 

Læs også