Fordel med mindre protein i foderet ved zinkfri fravænning

Mindre protein i foderet i de første fravænningsdage har en gavnlig effekt på antallet af behandlingsdage – og påvirker ikke grisenes tilvækst, viser et forsøg med zinkfri fravænning.

Svin

Side

10

Læs også