Mangler at udbetale lovpligtig støtte

I 2019 fastslog Miljø- og Fødevareklagenævnet, at landmand Søren Grønhøj var berettiget til støttekroner, som Landbrugsstyrelsen i 2017 havde nægtet at udbetale.

Herefter er det ikke sket mere, selvom Søren Grønhøj har rykket styrelsen op til flere gange. Landbrugsstyrelsen kalder forløbet »ekstraordinært«.

Styrelser

Side 2 og 3

Læs også