Kørespor er en stor klimasynder

Områder med tæt pakket jord har i et nyt studie vist sig at udlede væsentligt mere lattergas end områder uden jordpakning.

Planter

Side 10

Læs også