Frødag første fredag

Traditionen tro indbydes de fynske og langelandske frøavlere til »Frødag« den første fredag i det nye år. Tilmelding kan endnu nås.

Traditionen tro indbydes de fynske og langelandske frøavlere til »Frødag« den første fredag i det nye år.

Imidlertid bliver det i år med både ny formand for den lokale frøavlerforening og landsformand. Henholdsvis Arne Vad fra Midskov og Troels Prior Larsen fra Falster, der i det forgangne år har afløst Knud Rabølle, Langeland, og Thor G. Kofoed som formand for Landbrug & Fødevarers frøsektion.

Mødet den 3. januar starter klokken 9.30 med indlæg fra den nye frøsektionsformand og landskonsulent Barthold Feidenhans’l. Også firmakonsulenter har indlæg i dagens løb.

Endelig vil der også være frøavlere, som øser ud af deres erfaring, henholdsvis med og uden plov, og økologisk dyrkning af frøgræs. Det er lagt i hænderne på Bjarne Hansen, Kruuseminde lige ved Storebæltbroen ved Korsør, og Søren Fredslund Hansen, Lundsgaard Gods ved Kerteminde.

Det koster 100 kroner at deltage som medlem af Frøavlerne på Fyn og Langeland, og 300 kroner for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendigt til sekretæren, planteavlskonsulent Lennart Banke.

Læs også