Græsfrøfirma vil udvide med raps- og kornsorter

Ny direktør for DSV Frø Danmark A/S, Lasse

Skovlund Bech, kommer

med friske øjne i frøfirmaet, der for nylig havde avler-

møde i Korsør.

Avlschef Carsten Jørgensen kunne på avlermøderne meddele, at DSV-avlerne høstede over landsgennemsnittet i 2017 og trods megen nedbør generelt opnåede pæne udbytter. Foto: Jørgen P. Jensen
Lasse Skovlund Bech er ny direktør i den danske afdeling af DSV, det tidligere Hunsballe Frø, og han ser med friske øje på visionerne for frøfirmaet, der har det store moderfirma i Tyskland i ryggen.
- På det danske marked skal DSV kendes for salg af mere end udelukkende græsfrø, fastslog 35-årige Lasse Skovlund Bech fra DSV Frø Danmark A/S, der siden årsskiftet har holdt fire avlermøder. Det sidste var i Korsør – og det eneste øst for Storebælt.
I det tyske hovedfirma udvikles på flere afgrøder og produkter, som endnu ikke har været markedsført i Danmark. Det er i første omgang rapssorter og på sigt blandt andet nye hvedesorter.
- Vores hvedesorter er alle brødhvede-sorter, som der ikke hidtil har været et stort marked for herhjemme. Men med de højere kvælstofnormer bliver brødhvede igen interessant, påpegede avlschef Carsten Jørgensen.
 

Laveste omkostninger

DSV har i 2017 haft de to højstydende hybrid-vinterrapssort i de danske landsforsøg. Det er sorterne Smaraqd og Armani, som man helt sikkert vil se mere til herhjemme i de kommende år.
Lasse Skovlund Bech vurderer også, at DSV har potentiale til en kraftig forøgelse af salget af græsfrø på det danske marked.
- Her bliver vi med vores konsulenter og avlere målt på udbytterne i forhold til vores konkurrerende frøfirmaer, fortalte Lasse Skovlund Bech, og Carsten Jørgensen pegede også på, at DSV har de laveste omkostninger blandt de danske frøfirmaer.
- Endelig er der markedet for økologiske afgrøder. Her har vi også et godt afsæt, da vi allerede har betydelige arealer med økologiske frøafgrøder – både indenfor konsum og indenfor landbrugsafgrøder, fastslog Lasse Skovlund Bech.
 

Over landsgennemsnittet

Carsten Jørgensen kunne på avlermøderne meddele, at DSV-avlerne høstede over landsgennemsnittet i 2017 og trods megen nedbør generelt opnåede pæne udbytter.
- DSV’s avlere kom ud med en samlet frøhøst på indeks 105 – altså fem procent bedre end en normalhøst. På landsplan ligger al frøhøst gennemsnitligt på indeks 95, oplyste Carsten Jørgensen og fortalte også, at DSV holder lidt igen med nyudlæg af frøarealer til vækstsæson 2019.
- Vi har de sidste par år øget arealet af blandt andet alm. rajgræs til frø. Nu oplever vi en faldende dollars-kurs og dermed stigende konkurrence fra andre lande ude på verdensmarkedet, fortalte Carsten Jørgensen, som fremviste et let faldende kontraktareal i 2019 med alm. rajgræs.
- Også rødsvingel er stort set fuldtegnet med kontraktareal, dog med mulighed for lidt mere åbning. Det er næsten kun i Danmark, at der i EU dyrkes rødsvingel. Så her har vi en hel del indflydelse, understregede avlschefen, der også fortalte, at hundegræs og strandsvingel er helt fuldtegnet med et historisk stort areal.
DSV er derimod meget åben for nytegning af kontrakter på økologisk dyrkning af alle græsarter, da efterspørgslen er hastigt stigende

Læs også