Landbruget kan være svaret på flere udfordringer

Landbruget kan medvirke til både at afhjælpe en fødevarekrise og med mere grøn energi – ikke mindst i kølvandet på krigen og krisen omkring Rusland og Ukraine, slog formand I Vestjysk Landboforening, Søren Christensen fast på generalforsamlingen i Videbæk.

Omkring 125 deltog i generalforsamlingen i Vestjysk Landboforening, der blev holdt i Videbækhallen. Foto: John Ankersen

Krigen i Ukraine og dens konsekvenser både for ukrainerne, men også for Danmark, EU og resten af verden, var blandt overskrifterne i forbindelse med generalforsamlingen forleden i Vestjysk Landboforening, der blev holdt i Videbækhallen med omkring 125 deltagere.

Her kom formand Søren Christensen ind på den rolle, som han ser landbruget kan spille i forbindelse med opståede kriser og udfordringer – både i relation til den aktuelle situation med krigen i Ukraine, men også omkring de grønne og klimamæssige dagsorden, der samtidig i høj grad er på den politiske dagsorden også.

- Energipriser og fødevarepriser stiger. Det er vigtigt at vi selv kan producere energien. Hvis vi skulle hjælpe til i landbruget, kunne det være med mere hvede, mere biogas, flere solceller og mere vindenergi, lød det fra Søren Christensen.

Den grønne dagsorden

Fremtidens landbrug vil blive påvirket af krav og forventninger om et både grønt og klimamæssigt bæredygtigt erhverv – både lokalt og globalt.

Søren Christensen kom i beretningen ind på den igangværende grønne omstilling af landbruget, og de mange udfordringer der venter forude for erhvervet.

Omkring vandplanerne de kollektive virkemidler der er i spil og omkring landbrugsaftalen, hvor blandt udtagning ag lavbundsjord er et væsentligt punkt.

Samarbejde og anerkendelse

På det lokale plan fremhævede Søren Christensen de gode og konstruktive samarbejdsaftale som man har med kommunerne Varde, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern. Og på det nationale plan var der stor ros til formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, som Søren Christensen mener har ydet en stor indsats for, at landbruget er blevet inddraget og hørt i forbindelse med landbrugsaftalen.

- Han (Søren Søndergaard, red.) er god til at komme ud og igennem med budskaber for eksempel omkring landbrugsaftalen, konstaterede Søren Christensen.

Blandt de øvrige emner var nationalparker/nationalnaturparker, vildt og vildtskader i markerne, ESG (ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse)) og BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen i Vestjysk Landboforening samt Rådgivningsforum i vestjysk. Det gav genvalg til formand Søren Christensen samt bestyrelsesmedlemmerne Hans Christian Tylvad og Jeppe Haubjerg. Valget til Rådgivningsforum gav genvalg til Bante Tang, Harald G. Olesen, Kristian Dahl og Torben Sønderby.

Læs også