Landbrugsejendomme er en hjertesag

Sjællandske Familielandbrug afholdt for nylig sin generalforsamling, hvor formandens beretning blandt andet kom ind på, at så mange ejendomme som muligt skal være landbrugsejendomme.

Til generalforsamling for Sjællandske Familielandbrug for nylig berettede formanden indledningsvist om årets gang, hvor både corona, krig i Ukraine, stigende energipriser og stigende priser på næsten alt andet.

- For første gang i adskillige år oplevede vi, her i Danmark, høj inflation, stigende renter, faldende huspriser og faldende realløn. Disse forhold kan sagtens føre til, at også 2023 bliver et usædvanligt og uforudsigeligt år, lød det fra formand Ole Karmsteen.

Herefter kom han ind på, at 2022 blev et valgår, hvor landbruget fik en ufrivillig hovedrolle. 

- Vi blev, i den ophedede valgdebat, gjort ansvarlig for både klima og biodiversitetskriser. Det var utroligt at lægge øre til, hvordan alle havde sine egne ideer til, hvordan andre end dem selv kunne løse problemerne, lød det fra formand Ole Karmsteen, der fortsatte: 

- Vi må endnu engang slå fast, at vi landmænd er ikke problemet. Tværtimod er vi en del af løsningerne, og den opgave påtager vi os gerne.

Politik og mulige afgifter

Formanden fortsatte med at forholde sig til hverdagens politiske landskab. Her roste han de politikere, som har turdet kravle ned fra træerne og tage ansvar, selvom de får tæv i meningsmålingerne nu.

-  En af de beslutninger, som regeringen skal træffe her i 2023 handler om CO2 afgift på ” landbrugets biologiske processer”. Vi landmænd imødeser dette med stor interesse og meget stor nervøsitet, sagde han og fortsatte:

- Det er dog min frygt, at afgiften vil få mange mindre landbrug til at afvikle deres dyrehold helt, da kompenserende investeringer vil blive alt for tunge økonomisk. En hjælp kunne det være, hvis der bliver et CO2 bundfradrag.

Regionalpolitisk kom ind på landbrugspolitiske samarbejder, hvor foreningen er med ved bordet i Landbrugspolitisk Forum på Østlige øer.

Han kom ligeledes ind på fjordanalyserne, der er bestilt til at kunne påpege mulige fejl i de kommende vandplaner.

Så mange landbrugsejendomme, som muligt

Beretningen kom ind på nye ejendomsvurderinger, hvor formanden argumenterede for, at der ikke skal være så meget vægt på, at et landbrug skal være intensivt med jord i omdrift.

- I landområder er der ikke den samme udsigt til skattefrie værdistigninger på ejerboliger, som der er i de store byer. Til gengæld vil en manglende fradragsret for vedligeholdsudgifter på landbrugsbygninger have store konsekvenser for vedligeholdsstandarden på de landbrug, som eventeult omklassificeres til bolig, sagde han og fortsatte:

- Dette kan have store konsekvenser for et lokalområde, og det kan starte en meget negativ spiral med faldefærdige landbrugsbygninger i mange yderområder. Derfor er det vigtigt, at så mange ejendomme som muligt bevarer status som landbrug. For os i Familielandbruget er dette en hjertesag.

Læs også