bannerPos

To ristede i sommernatten

I 22 graders varme på den anden side af klokken 22 blev der serveret pølser og en kold øl på plænen foran Centrovice-bygningen.

AF: ERIK HANSEN

REDAKTØR, LANDBRUGFYN
04-07-2020 14:27
Dagsordenen var næsten den sædvanlige, men rammerne var ganske anderledes ved årets udskudte generalforsamling i Centrovice.

GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen i Centrovice skulle være foregået den 11. marts i år. Men netop den aften lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned for at undgå spredning af coronavirus, og allerede dagen forinden var mødet i Vissenbjerg blevet aflyst.

Her godt tre måneder efter, hvor landet efter første bølge af Covid-19 atter er ved at lukke op, kunne mødet endelig gennemføres.

Dog på en noget andet vis, end de traditionelle generalforsamlinger.

Guddybag ved indgangen

Allerede på trappen på vej ind til mødet fik medlemmerne hver udleveret en pose med dagsordenen, vandflaske, kaffekrus, kage og andre fornødenheder til aftenen.

Inde i mødelokalet fik man anvist en plads på stole, opsat i behørig afstand.

Og både pausen og den afsluttende natmad foregik udendørs. Sidstnævnte ved en opstillet pølsevogn på plænen foran Centrovice-bygningen ved halv ellevetiden – i 22 graders varme!

Kun 42 medlemmer deltog

Også fremmødet var ganske anderledes. Kun 42 stemmeberettigede medlemmer var mødt op – efter forudgående tilmelding. I de foregående år har omkring 150 af foreningens medlemmer deltaget.

Heller ikke mange gæster indtog stolesæderne denne lune sommeraften. Således var blandt andet de fynske folketingspolitikere og andre af foreningens sædvanlige gæster slet ikke inviteret.

Normalvis har det været foreningens eksterne advokat, som har ledet generalforsamlingen. I år var opgaven lagt i hænderne på en »egen jurist«, nemlig advokat Marina de Paoli, Velas.

2,1 millioner i overskud

Dagsordenen var til gengæld helt traditionel. Og dog.

Med fusionen af Centrovice’s rådgivningsdel med otte jyske landboforeningers rådgivning til Velas sidste år, var det fremlagte årsregnskab reelt kun med ti måneders aktiviteter. Til gengæld udviste det et overskud på hele 2,1 millioner kroner mod knap 500.000 kroner i 2018.

Velas-fusionen betød også, at den corona-udskudte generalforsamling skulle vedtage ændringer i vedtægterne, og at der nu siges farvel til medarbejdernes repræsentanter i bestyrelsen – henholdsvis planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan og Bo Ellegaard Nielsen. Førstnævnte er dog indvalgt i Velas-bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Nyvalg til bestyrelsen

På forhånd havde Claus Hestholm, Turup, meddelt, at han ikke ønskede genvalg. I hans sted valgtes 38-årige Mads West, som hjemme i Skovstrup ved Tommerup har en besætning på 400 søer og driver 250 hektar. Desuden er han underviser på Dalum Landbrugsskole.

Til bestyrelsen var der genvalg til Lars Iversen, Stensby, Hans Jakob Clausen, Rudkøbing, og Peter Høj, Ny Stenderup. Endvidere blev formanden Torben Povlsen valgt for en ny toårig periode.

Endelig blev Michael Bay Nielsen, Lindelse, og Henrik Pihl Winterø, Ladegårde, valgt som nye suppleanter til bestyrelsen.

Og så var der ellers serveret pølser og en kold øl på plænen i tropenatten.

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. Seges afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvor-dan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskatningen og momsen?

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.
Side 1 af 1892 (37824 artikler)Prev1234567189018911892Next