Spændende fremtid for halmen

Der er mange muligheder for, at halm bliver brugt og får en merværdi, siger Hans Stougaard, der efter 23 år som formand for Danske Halmleverandører ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen 3. marts.

Når den landsdækkende organisation, Danske Halmleverandører, tirsdag den 3. marts på Hotel Amerika i Hobro, om formiddagen afholder temadag om halmhåndtering, og samme sted om eftermiddagen har ordinær generalforsamling, vil et af dagsordenpunkterne helt sikkert få et andet forløb end ved de forudgående 23 generalforsamlinger.  

Det drejer sig om punktet »Valg af formand«, hvor halmleverandørernes formand gennem 23 år, Hans Stougaard, Flemløse, på forhånd har bekendtgjort, at han ikke stiller op til genvalg.

- Jeg har haft fantastiske oplevelser, og der er også fremover mange ting at arbejde med, som kan give en merværdi til halmen, påpeger Hans Stougaard. Det har været en stor glæde at være på formandsposten i alle de 23 år, men nu må nye kræfter tage over. Og jeg håber, at Danske Halmleverandører fortsat kan fungere som en paraplyorganisation for de mange halmleverandører og lokale leverandørforeninger rundt omkring i hele landet.

 

CO2-neutral merværdi

En særlig mærkedag for Hans Stougaard som halmleverandørformand var onsdag den 21. april 2010, da Fynsværket i Odense (i dag Fjernvarme Fyn A/S) indviede værkets Blok 8, Danmarks på det tidspunkt største halmfyrede kraftvarmeanlæg, som årligt afbrænder mere end 200.000 tons halm, der dækker cirka 36.000 husstandes årlige varmeforbrug.

Brugen af halm til energiformål bredte sig fra Odense til andre steder, og i dag er der cirka 90 halmfyrede værker i Danmark, som samlet bruger op mod 1,3 millioner tons halm om året. Derudover bruger landbruget selv nogle hundrede tusinde tons.

- Med hensyn til fremtiden står vi over for en verden, hvor alle taler om CO2-fortrængning, siger Hans Stougaard. Ifølge Danmarks Statistik er der i Danmark over to millioner tons halm, som ikke bliver forbrugt, men som kunne blive brugt og dermed få en merværdi – både for samfundet, for klimaet og for landmændene.

- Derfor ligger der fortsat en stor opgave for Danske Halmleverandører i at få de ting samlet. Vi har med andre ord stadig to millioner tons CO2-neutral biomasse til energi, som vi skal stå i samlet flok for at få aktiveret.

 

Fra klodser til flybrændstof

- I Danske Halmleverandører har vi et godt samarbejde med Roskilde Universitet, fortæller Hans Stougaard. Halm kan bruges til rigtig mange ting. Stoffer, der trækkes ud af halm, kan bruges til at producere alt lige fra læbestifter og legoklodser til kampvogne. Det er kun et spørgsmål om at have ressourcer til at følge op på tingene.

- For eksempel har vi arbejdet på at få erstattet plastiktallerkener med tallerkener lavet af halm. Vi har haft kontakt med Lego, som arbejder på at lave legoklodser af nogle af de stoffer, der kan trækkes ud af halm. Resterne kan bruges til produktion af biogas.

- Desuden er vi – sammen med Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Nature Energy - langt fremme med et koncept om at producere biobrændstof, der kan indgå som råvare i alt fra plast til flybrændstof. På et anlæg, som mest praktisk kan ligge i Odense.

- Der ligger således nogle spændende opgaver foran os, fastslår Hans Stougaard. Vi har produktet i halmen. Men intet kommer af sig selv – så jeg opfordrer alle halmleverandører til at melde sig ind i Danske Halmleverandører!

Læs også