Hest: Hjælp! Mit barn er startet til ridning

Dansk Rideforbund har netop lanceret et nyt e-læringskursus til de helt grønne rideforældre. Det har fået navnet »Hjælp! Mit barn er startet til ridning« og skal øge forældrenes teoretiske viden om heste – allerede inden de sætter fod i rideklubben.

Når børn og unge starter til ridning, er de sjældent alene om at få deres gang i den lokale rideklub. I langt de fleste tilfælde er deres forældre nemlig med fra start, for eksempel for at hjælpe med at strigle, sadle op eller trække hesten rundt i ridehuset (hvilket også kan være et krav fra rideklubbens side).

For de forældre, der aldrig har haft omgang med heste før, kan mødet med ridesporten virke overvældende. Derfor har Dansk Rideforbund (DRF) nu – med støtte fra blandt andet DIF’s initiativpulje og sponsorerne Agria Dyreforsikring samt Equipage og Horse Guard – udviklet et e-læringskursus til de helt grønne rideforældre, som er gratis at tage.

Kurset kan tages, allerede inden barnet starter til ridning, og kan understøtte, at forældrene får en god og sikker start i sporten, hvilket også kan påvirke deres engagement i klubben i en positiv retning.

Kurset kan naturligvis også tages af andre pårørende, der følgerne børnene og de unge i ridesporten.

Høje krav til rideforældre

Forældre er, ligesom i andre foreninger, en stor og nødvendig ressource, da de bidrager med frivillig drift og hjælp i rideklubben. Til forskel fra andre idrætsforeninger stilles der dog høje krav til forældrene i ridesporten, fordi de skal omgås et stort og levende dyr, som kræver nogle særlige hestemæssige kompetencer.

For at undgå ulykker og uhensigtsmæssige situationer er det, ifølge DRF, nødvendigt, at de forældre, der ikke på forhånd har hestekendskab, lærer om hestehold og sikkerhed. På den måde opnås også en større kompetenceflade blandt dem, der færdes i rideklubben, og med flere kompetente ressourcer i rideklubben kan fokus i rideklubben ligge på at højne rideundervisningen fremfor kun at opretholde sikkerheden.

Videoer og vigtig viden

E-læringskurset indeholder temaer så som sikkerhed og håndtering af heste og rideudstyr. Det består primært af videoer, der helt lavpraktisk viser, hvordan man håndterer hesten og udfører de opgaver, der kræves af forældre, når ens barn går til ridning. Derudover indeholder kurset nogle tests, så forældrene kan teste deres viden inden for de forskellige temaer.

Ifølge DRF giver kurset dermed forældrene den mest basale viden om hesten, som dyr og håndteringen heraf og klæder dem på til at kunne hjælpe deres barn med hesten i forbindelse med ridetimen.

Ved at tage kurset vil forældre blive bekendte med basale sikkerhedsmæssige procedurer i en rideklub, blive klædt på til at hjælpe deres børn med hestene (klargøring, trækning, sikkerhedsudstyr), samt opnå selvtillid til at tage ansvar for at hjælpe deres børn, og dermed hjælpe rideklubben.

E-læringskurset »Hjælp! Mit barn er startet til ridning« kan tilgås af alle på rideforbund.dk her.

Læs også