En teknisk delegeret sikrer hestevelfærden på stævnepladsen

Hvad er, skal og må en teknisk delegeret under Dansk Ride Forbund? Hvordan bliver man det og hvilke krav er der til rollen? Hvordan er de teknisk delegerede med til at sørge for hestevelfærden ved vores stævner? Forbundet forklarer på deres hjemmeside.

- I Dansk Ride Forbund har vi mange forkortelser og egne ord, som vi flittigt gør brug af, så det er med at holde tungen lige i munden. Helt grundlæggende betyder TD »Teknisk Delegeret«.

Sådan lyder det i en artikel på forbundets hjemmeside, hvor der forklares nærmere om en TD’ers rolle.

En teknisk delegeret er Dansk Ride Forbunds repræsentant ved stævner afholdt under Dansk Ride Forbund (DRF). Repræsentanten er stævnets øverste myndighed, og står for at sikre håndhævelsen af rideforbundets reglementer.

Som TD skal man kunne læse, forstå og implementere DRF’s reglementer i praksis. Ikke alt er nævnt i reglementerne, og det efterlader plads til, at den enkelte TD indimellem må tage stilling til hændelser ud fra en forståelse for reglementernes hensigt. Beslutninger skal begrundes med faglig viden og fremlagte oplysninger i enhver given situation. En TD må aldrig misbruge sin autoritet. Det forventes, at den teknisk delegerede er i stand til at træffe upartiske beslutninger, upåvirket af hvem der er involveret og TD’erens egne relationer til de involverede.

Hestens talsmand

Dansk Ride Forbund udsteder regler og retningslinjer, og i den forbindelse har DRF et grundlæggende ansvar for at føre tilsyn med, at disse overholdes. Reglementerne er til for at sikre fair sport for både heste og ryttere – herunder særligt at sikre hestevelfærden i sporten.

En af de teknisk delegeredes fornemmeste opgaver er at understøtte DRF’s reglementer, herunder særligt at være hestenes talsmand. En TD gennemfører for eksempel hesteeftersyn for at tjekke for blandt andet mundsår og læsioner eller uregelmæssigheder på hestens krop, ligesom TD’eren holder skarpt øje med særligt opvarmningsbanerne for at sikre, at presset ikke bliver for stort for den enkelte hest.

DRF oplyser, at forbundet arbejder med mulighederne for fremadrettet at øge indsatsen omkring hesteeftersyn og udbrede brugen af disse. Formålet med hesteeftersyn er at udbrede viden og sørge for, at alle heste i konkurrence er »fit to compete«. Det er dog værd at huske, at det i sidste ende altid er rytterens ansvar, at en hest er »fit to compete« - uanset om hesten har gennemgået et hesteeftersyn eller ej.

Som TD’er har man mange ansvarsområder og roller. Ved større stævner med opstaldning, skal den eller de teknisk delegerede for eksempel sørge for, at stævnekontrakten bliver overholdt, og det indebærer blandt andet, at der skal udpeges en staldansvarlig og føres tilsyn med de opstaldede heste. Ved lavere stævneniveauer agerer TD’eren hjælpende hånd til de mindre erfarne ryttere, forældre, stævnearrangører m.fl.

Dansk Ride Forbunds teknisk delegerede uddannes løbende, og senest mødtes en gruppe teknisk delegerede til en workshop om hesteeftersyn ved DRF’s veterinærkonsulent Mette Uldahl. På nuværende tidspunkt er otte B-TD’ere uddannet til at foretage hesteeftersyn, men der vil i løbet af 2024 blive uddannet endnu flere – også på C-niveau.

Sanktioner og »dags dato-afgørelser«

Ifølge forbundet er den teknisk delegeredes rolle fremfor alt at være med til at uddanne og hjælpe ryttere, hesteejere osv. med at overholde DRF’s regler og retningslinjer.

TD’eren bør altid starte med en venlig henstilling til, at den uhensigtsmæssige opførsel ophører. Vælger en person gentagne gange ikke at efterkomme TD’erens henvisning, vil det resultere i for eksempel en diskvalifikation. Der kan dog være tilfælde, hvor der er tale om en så grov forseelse, at det udløser en sanktion med det samme.

Hvis der opstår en hændelse ved et stævne, hvor den teknisk delegerede og stævnejuryen er nødt til at reagere og sanktionere, er dette en »dags dato-afgørelse«. Det betyder, at afgørelsen er endegyldig ved det pågældende stævne. Hvis du er uenig i afgørelsen, har du mulighed for efterfølgende at indgive en klage til DRF’s disciplinærudvalg – klagefristen er én uge fra kendelsen afsiges.

En TD har pligt til altid at lave en indberetning, når der træffes afgørelser på stævnepladserne – uanset om det gælder hændelser på opvarmningen, fund ved hesteeftersyn eller lignende.

Læs også