Regler for transport af heste

Transport af heste i økonomisk virksomhed er underlagt en del regler og krav.

Ifølge Seges Hest har transport af heste gennem de senere år givet anledning til mange spørgsmål. En EU transportforordning om transport i økonomisk virksomhed trådte i kraft med virkning tilbage fra 2007.

Det er langt fra de fleste, der er omfattet af transportforordningen. Det afgørende spørgsmål er, om transporten er privat eller en del af økonomisk virksomhed. Hvis transporten er privat, er der ikke vigtige ændringer i forhold til tidligere, da disse transporter ikke er underlagt reglerne i transportforordningen.

Hvis det derimod er en transport som foretages i forbindelse med økonomisk virksomhed, er der krav til/om:

• Transportmidlets indretning og strøelse

• Godkendelse af transportmiddel til dyretransport

• Kompetencebevis (AMU-uddannelse eller otte timers Internetkursus hos www.slu.se)

• Autorisation hos Fødevarestyrelsen

• Transportdokument: Afgangssted og tidspunkt, bestemmelsessted og forventet transportvarighed

• Der er yderligere krav til lange transporter (over otte timer) – blandt andet vandforsyningsanlæg og ventilation

Kompetencebevis

Er man omfattet af transportforordningen, er der mulighed for at transportere uden krav om autorisation og kompetencebevis, hvis transporten er under 65 kilometer hver vej, men de øvrige betingelser til ruteplan, godkendelse af transportmidlet, transportmidlets indretning (herunder strøelse) med mere er stadig gældende.

Paskrav under transport

Som udgangspunkt skal hestens originale pas altid følge hesten, således også under transport.

De eneste undtagelser er:

• Heste der flyttes i forbindelse med græsningsskift, til og fra sommergræsarealer, hvor passet kan tilvejebringes på afgangsbedriften

• Ikke fravænnede føl, der ledsager moderen eller ammehoppe

• Heste, hvis pas er til opdatering ved pasudstedende organisation, for eksempel efter kåring. I disse tilfælde medbringes en attestation for afleveringen af pas hos avlsforbundet

• Heste der flyttes eller transporteres i en nødsituation

Husk, at alle der transporterer heste, skal medbringe hestens ID-dokumenter (pas) og køretøjets registreringsattester. Det anbefales også at strø i forbindelse med privat transport.

Læs også