Kompensation ved aflyste ridestævner

CORONA Dansk Ride Forbund (DRF) er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. 

Derfor opfordrer de deres klubber til, såfremt det er muligt at gå i dialog med leverandører om eventuel udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.). Er dette ikke en mulighed, vil DRF i videst muligt omfang yde kompensation til de berørte klubber for disse udgifter (bemærk, hvis det indkøbte kan benyttes til et senere stævne, vil der ikke blive ydet kompensation herfor). 

Til og med 14. april kan man derfor som DRF-klub søge om kompensation for udgifter relateret til aflyste stævner i perioden 12.-29. marts. Deadline for ansøgning er 14. april.

Find yderligere oplsyninger om mulighederne på rideforbund.dk.

cab

Læs også