Ahornforgiftning er alvorligt for heste

I de senere år har der været flere tilfælde af Ahornforgiftning (Atypisk Myopati) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der er tale om en alvorlig forgiftning, som oftest forekommer i efteråret efter lange og tørre somre.

FORGIFTNING Ahornforgiftning er mest udbredt om efteråret. Undersøgelser ved Københavns Universitet har bekræftet, at der inden for de seneste 20 år har været flere tilfælde af sygdommen her i Danmark.

Ikke alle arter af ahorn er giftige. I Europa er det så vidt vides kun ahorn eller æren, Acer psedoplatanus, der har givet anledning til forgiftning.

Løn kan let forveksles med ahorn, men regnes ikke for giftige. Bladene fra løn ligner bladene fra ahorn, men lønnen har mere spidse blade end ahorn. Løn kan lettest skelnes fra ahorn ved at knække et blad af og se på bladsaften. Løn har mælkehvid bladsaft, hvor ahorn har en mere klar bladsaft.

Forskerne mener, at ahornforgiftning oftest forekommer om efteråret efter lange og tørre somre, hvor ahorntræerne har haft gode betingelser for at sætte mange frø.

Ahorn frø er de kendte vingede »helikoptere«, der får frøene til at snurre rundt, mens de svæver ned. Når ahornefrøene falder af træerne, og de forekommer i større mængder, for eksempel efter kraftig blæst og voldsomme regnskyl, udgør de en reel risiko for hesten.

Ahorn danner mange frugter, som let spredes med vinden et godt stykke væk fra modertræet. På nuværende tidspunkt mangler der viden om, hvor store mængder der skal til for, at hesten bliver forgiftet.

Symptomer

Forgiftede heste vil få kraftige muskelsmerter, være nedstemte, have stiv gang, have svært ved at rejse sig, få vejrtræknings problemer, pletvis svedning, ligge på siden og være afkræftede.

Mange angrebne heste forsøger alligevel at æde, selv om de er afkræftede. Blandt de mest specifikke tegn på denne forgiftning er rødbrun urin og kraftig forhøjelse af muskelværdien CK i en blodprøve.

Dødeligheden er høj, men sygdommen kan ikke smitte mellem heste eller mellem heste og mennesker. Hvis heste på græs pludselig udviser disse symptomer, bør man undersøge, om det kan være ahornforgiftning.

Lidelsen rammer oftest ungheste, men kan ramme heste i alle aldre.

Behandling

Der findes ingen specifik behandling. Forgiftede heste gives understøttende behandling med væske og antiinflammatoriske midler.

Ved mistanke om ahornforgiftning anbefales det at fjerne alle heste fra den pågældende fold eller frahegne områder med ahorntræer. Det er vigtigt, at hesteejere forebyggende gennemgår deres folde og tjekker, om der på eller omkring folden er ahorntræer, så man mindsker risikoen for forgiftninger.

Sygdommen har været kendt siden 1980’erne, og ved Universitetet i Liege i Belgien indsamler man data omkring EAM for at øge kendskabet til sygdommen, og for at blive bedre til at forebygge at denne forgiftning opstår.

hl

Læs også