Fugle hærger sydvestjyske majsmarker

Råger har hærget majsmarker i det sydlige Jylland, hvor landmænd har mistet adskillige hektar til fugle

HØST Majsen er under angreb både ovenfra og nedenfra efter et svært forår. Kører man rundt i det sydjyske område øst for Esbjerg/Ribe står majsmarkerne de fleste steder godt og sundt, kunne planterådgiver hos Sagro, Vivi Ernstsen konstatere på en rundtur i denne uge.

Men der er også områder, hvor store arealer ligger hen som et næsten dødt landskab.

Hos landmand Flemming Høi, Kalvslund ved Ribe ligger halvdelen af en majsmark på seks hektar eksempelvis helt øde hen. Det er store flokke af råger, der er gået helt målrettet efter de små majsplanter, som de har kunnet trække op med rod. Det har givet dem adgang til enten stankelbenslarver eller selve majskernen.

- Der har været flokke på 5-600, der har slået sig ned, og så tager det jo ikke lang tid at ribbe en mark, siger Flemming Høi.

Han har sået marken om to gange for så bare at konstatere, at rågerne vendte tilbage og fortsatte ædegildet.

Heldigvis er det kun en enkelt ud af hans 210 hektar med majs, der er ramt.

Også Anders Harck ved Tjæreborg har oplevet større flokke af råger, der meget præcist er gået efter majskernerne i jorden. Her har fuglene brugt deres lange næb til at komme ned til kernen, så de med utrolig præcision har kunnet finde kernerne for hver 12 centimeter. De har tilmed fulgt hele rækker med såede majs, hvor man kan se små huller efter næbbene.

 

Nyt problem for konventionelle

Det er første gang Flemming Høi oplever problemet med rågerne.

Han tilskriver det selv, at der i netop det pågældende område har været mange stankelben og dermed også stankelbenlarver, som rågerne kan have fået smag for.

Problemet med de mange råger i majs er dog også kendt blandt økologiske planteavlere, mens det er nyt for konventionelle.

Vivi Ernstsen peger også på et forbud mod anvendelse af bejdsemidlet Mesurol som en del af forklaringen. Midlet har vist sig effektivt mod rågerne, og hun finder det derfor forventeligt, at der opstår problemer netop i det første år uden Mesurol.

Det er muligt at søge tilladelse til at regulere rågerne. Erfaringen med effekter har dog været varierende.

 

Angreb nedefra

Hos Anders Harck har majsen dog først og fremmest oplevet angreb nedefra. Det er smælderlarver, der på trods af deres begrænsede størrelse har gjort kål på majsen.

- Vi er bekendt med, at smælderlarver kan forårsage store skader på marker, der er omlagt fra græsmarker, siger Vivi Ernstsen. Her er der flere eksempler på at adskillige hektarer er gået til på grund af smælderlarverne.

Erfaringerne er, at larverne har en livscyklus over en 4-årig  periode, så problemerne vil være størst de før ste 2-3 år.

Bejdsningmidlet Sonido har tidligere været et anvendeligt middel mod smælderlarverne, men også her er et forbud trådt i kraft.  Anders Harck har forsøgt sig med alternativer dog uden virkning.

Generelt er majsen i området et par uger bagud, men står ellers godt, hvor der lige nu ser ud til at blive et pænt høstudbytte, mener Vivi Ernstsen.

jba

Læs også

Foreløbige tal: Kornhøsten næsten på niveau med 2019
DLG: Værdien af høsten er på 11,5-12 milliarder kroner
Høst: Store udsving i høstudbytterne på Djursland
Analyse: Mindre protein i årets vinterbyghøst
Stortærsker klarer 100 tons i timen uden spild
Fugtighedsmåler i lommeformat