Landmænd må i dialog med banken

Landmændene er presset både fysisk og psykisk af tørken, og det øger behovet for dialog med blandt andet bankerne.

Landmændene er presset på flere fronter af tørken. Dels er de voldsomt belastet af at holde gang i alle vandingsmaskiner – dels psykisk af, hvad vil den mindre avl betyde for økonomien.

Arbejdsbelastningen er enorm for de, der skal flytte vandingsanlæg døgnet rundt. Det kommer oven på sidste år 2017, hvor der stort ikke skulle flyttes et vandingsanlæg, og hvor det regnede hele sommeren og hele efteråret. Og sidst på efteråret og vinteren stod grundvandet så højt som aldrig før.

Markvanding har stor betydning for landbrugsproduktionen i store dele af Danmark. 17 pct. af landbrugsarealet i Danmark, svarende til at 465.000 ha kan markvandes. I de gamle Ribe og Ringkøbing amter, som Sagro dækker store dele af, kan dog godt 50 procent af land- brugsarealet markvandes.

- Markvanding sikrer højere udbytter og er væsentlig for kvaliteten af f.eks. kartofler og for at sikre tilstrækkeligt med grovfoder i kvægbruget, udtaler Sagro-direktør Palle Høj.

Det varierer derfor rigtig meget fra bedrift til bedrift, hvor hårdt den enkelte er ramt økonomisk.

I august og september, når kornhøsten er i hus, kan vi i Sagro lave de første beregninger på, hvordan det ser ud for den enkelte. Herefter kan budgettet for 2018 justeres, samtidig med at der ses på budgettet for 2019. 

- Det vil være rigtig godt selv at tage fat i det og lægge frem for banken, hvad det betyder for kassekreditten det kommende år. For bankerne kigger også ind i det, når de er tilbage igen efter ferien. Vi mærkede allerede inden ferien, at de er tæt på de kunder, der er presset, og der kan meget nemt komme en meget hurtig og kraftig reaktion i forhold til den enkelte, siger Palle Høj.

Derfor sender han en kraftig opfordring til at tage fat i den økonomiske udfordring i forhold til banken, så snart man kan sætte realistiske tal på, hvor stor udbyttenedgangen er på den enkelte bedrift. En god tæt dialog er også her en fordel.
 

Læs også