Tyskerne debatterer videoovervågning af slagterier

Misrøgt af husdyr, som netop er fremme i den tyske offentlighed, skal imødegås med videoovervågning, mener regeringspartiet CDU i Niedersachsen. Ikke alle politikere er enige.

Det er ikke kun i Danmark, at dyreværnsorganisationer har en stor stemme i den offentlige debat. Det er også tilfældet i Tyskland.

Sideløbende med den igangværende EuroTier-messe i Hannover hvor big data og ny teknologi er i fokus, har de folkevalgte politikere i det lokale parlament, landdagen i delstaten Niedersachsen, netop diskuteret videoovervågning af slagterier.

Debatten er opstået på baggrund af »Schreckendbilder« –  altså horrible videooptagelser med misrøgtede malkekøer leveret til lokale slagterier.

Billederne er optaget med skjult kamera af dyreværnsfolk. Og både i offentligheden og iblandt politikerne er der enighed om, at der dels ikke er tale om enkeltstående tilfælde, dels at der skal sættes et værn op imod sådanne misrøgt-tilfælde. Men her stopper enigheden tilsyneladende.

 

Brug for veluddannet personale

Ifølge det konservative regeringsparti i delstaten CDU er der ingen vej uden om videoovervågning af slagterierne. Videomaterialet skal give de offentligt ansatte dyrlægekontrollanter mulighed for at udføre stikprøvekontroller på basis af videoerne. Men ordningen skal være frivillig, tilføjes det.

- Vi vil ikke have disse skrækbilleder fra selvudråbte dyreværnsfolk. Vi er selv forpligtet til at sørge for kontrollen, lyder det fra Dirk Toepffer fra CDU i avisen Neue Presse.

Midterpartiet FDP slår på, at arbejdsgiverne er forpligtet til at levere et ordentligt stykke arbejde. Og at arbejdsgiverne er forpligtet til at benytte veluddannet personale, som får en anstændig løn for arbejdet på slagterierne.

 

Kontrol hvert 20. år

Netop underbemanding og dårligt uddannet personale er tilsyneladende et af problemerne både på landbrug og på de slagterier, hvorfra der senest er optaget skrækvideoer. Og fra højrepartiet AfD lyder det da også, at man ikke ser videoovervågning som en løsning, men at der skal mere personale til.

Hos partiet Grüne lyder det, at videoovervågning er noget nær en skinmanøvre.

Sideløbende med en ikke eksisterende statslig kontrol, er det billigkød-produktionen, der er ondets rod – lige fra gårdene, over dyretransporterne til slagterierne, tordner partiet.

Man peger på, at tal fra delstatsregeringen viser, at husdyrbrug i Niedersachsen i gennemsnit får egentlig statskontrol hvert 20. år. Der er sågar tilfælde med gårde, der er kontrolleret med 50 års mellemrum fra statens side. De fleste landbrug leverer imidlertid til leverandører, der har egne kontrolforanstaltninger.

 

Datalovgivning står i vejen

En del af videodebatten i Tyskland handler også om, hvorvidt det overhovedet er lovligt at gennemføre videoovervågning i stalde, hvor der er ansatte. En lovændring er, pointerer partiet CDU, nødvendig, for ikke at komme i karambolage med den nuværende databeskyttelseslovgivning.

Partiets landbrugsminister i Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast, erklærer sig imidlertid villig til at stille et lovforslag, der lovliggør videoovervågning på frivillig basis på slagterierne i delstaten.

 

Læs også