Sjællandske reaktioner over lukningen

Der er stor sympati for de berørte medarbejdere, men omvendt er der også opbakning til Danish Crown-beslutningen om at lukke slagteriet i Ringsted.

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

- Som slagtegriseproducent på Sjælland har slagteriet i Ringsted altid været en central del af min hverdag som landmand. Derfor gør det ondt at se, at slagteriet nu bliver indstillet til lukning, siger Erik Larsen i en pressemeddelelse.

- Jeg bakker dog fuldt ud op om Danish Crowns strategi, og jeg tror på, at effektivisering og forædling vil fremtidssikre koncernen. Men som slagtegriseproducent på Sjælland er det meget trist, og jeg tænker særligt på de mange dygtige og engagerede medarbejdere på slagteriet, siger Erik Larsen.

Han understreger, at det er helt afgørende, at der nu kommer gang i investeringerne i nye stalde til slagtesvin, da det er forudsætningen for en stabil tilgang af grise til de danske slagterier.

- Hvis vi vil styrke råvaregrundlaget til slagterierne, skal der gang i investeringerne i de danske slagtegrisestalde. Vi har desværre set meget politisk usikkerhed om vores erhverv. Det betyder, at vi har et stort investeringsefterslæb, fordi der er mange, der er bekymrede for, hvad fremtiden bringer, og derfor tør man ikke investere millioner i en ny stald til slagtegrise, påpeger Erik Larsen.

Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug

- Jeg er meget berørt over lukningen af slagteriet i Ringsted. Lukningen får store konsekvenser ikke blot for mig, der bor tæt på og leverer grise til slagteriet, men også for lokalsamfundet, siger Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, i en pressemeddelelse.

Han mener dog også, at nedgangen af slagtegrise bør få konsekvenser for debatten om en mulig CO2-afgift på landbruget, da beregningerne i Grøn Skattereform er lavet ud fra et alt for højt antal slagtesvin.

I Grøn Skattereform regner man med, at der er udledning i Danmark fra 19,3 millioner slagtesvin i 2030. Der blev ifølge Danmarks Statistik kun produceret 14,1 millioner slagtesvin i 2023 – og antallet ser ud til at være nedadgående. Der viser lukningen af slagteriet i Ringsted nu også.

- I Grøn Skattereform har man altså medregnet CO2e fra grise, som slet ikke findes. Derfor er det helt vanvittigt, at man fortsætter diskussionen om en mulig CO2-afgift på landbruget, når grundlaget for diskussionen smuldrer fra hinanden, siger Peter Kiær.

Joachim Clausen, næstformand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter

- Mine tanker går først og fremmest til de medarbejdere, der bliver berørt af lukningen. Det er jo medarbejdere, der har hjulpet os svineproducenter trofast i mange år, så det er rigtigt kedeligt, for det er jo mange familier, det berører. Ja, så det er rigtigt kedeligt, og jeg håber de vil blive hjulpet godt videre.

Samtidig bakker Joachim Clausen dog op om, at Danish Crown er begyndt at kigge mere indad i jagten på en bedre økonomi i slagteriet og dermed en mere konkurrencedygtig notering.

- Det er simpelthen nødvendigt. Det har jo været en negativ snebold, der har rullet, og den bliver vi jo nødt til at få slået i stykker på et tidspunkt. Og for at det kan ske, er man nødt til at tage nogle beslutninger – også selvom det er af den ubehagelige slags.

- Vi havde jo selvfølgelig håbet, at det havde været nok med lukningen af slagteriet i Sæby sidste år, men markedet har bare ikke ændret sig, siger Joachim Clausen.

Torben Hansen, formand for VKST

Lukningen af slagteriet i Ringsted vækker bekymring hos Torben Hansen, der er formand for VKST og som repræsenterer mange af de griseproducenter, der nu skal levere til slagterier i det jyske.

- Det er mange regionale arbejdspladser i fødevareerhvervet, vi mister til september og en æra for landbruget i vores område, der er slut. Og jeg forstår til fulde, hvis der er griseproducenter, der sidder med både frustration og ærgrelse over, at vi mister vores regionale slagteri, siger Torben Hansen.

Han påpeger også, at en kommende CO2-afgift og kvælstofregulering i vandplanerne sammen med lukningen kan skubbe yderligere til strukturudviklingen, hvis det implementeres forkert og for hurtigt.

- Jeg kan godt frygte, at lukningen af slagteriet sammen med truende afgifter og yderligere regulering vil betyde, at flere griseproducenter helt stopper produktionen i regionen, lyder det fra Torben Hansen.

Peter Kjær Knudsen, stor midtsjællandsk svineproducent

- Vi bakker 100 procent op om, at man skærer omkostningerne til i forhold til de grise, der bliver produceret.

Peter Kjær Knudsen ser lukningen som en naturlig konsekvens af, at stadig flere andelshavere forsvinder til Tican og DanePork, og han er tilfreds med, at slagteriet har vist rettidig omhu og lukket slagteriet i Ringsted. Også selvom det bliver udfordrende for Kjær Knudsen-familien, der selv plejer at transportere deres grise til slagteriet. Den model vil familien nu tage op til grundig overvejelse, efter det står klart, at alle slagtesvinene skal leveres til Jylland.

- Det giver udfordringer i forhold til både økonomi og logistik, påpeger Peter Kjær Knudsen, der også er overrasket over, at Danish Crown valgte at nedlægge lige netop Ringsted.

- Jeg havde sådan en forestilling om, at et par slagterier i Jylland og sammen med slagteriet i Ringsted nok ville være passende, men jeg kan godt se, at Ringsted er i ringere stand end for eksempel både Horsens og Blans, erkender Peter Kjær Knudsen.

Han driver sammen med sine sønner, Kim og Knud Kjær Knudsen, en række gårde flere steder i Danmark og Sverige og producerer omkring 140.000 slagtesvin årligt, der leveres til Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Læs også