En flok nyudklækkede produktionsledere

Tirsdag den 25. januar blev der holdt dimissionsfest for de 19 nyuddannede produktionsledere på Gråsten Landbrugsskole.

Forstander Bjarne Ebbesen glæder sig over, at dette års studerende på Produktionslederuddannelsen har arbejdet med en realistisk investeringsplan i skolens kostald.

- Vi synes, at det er ekstra sjovt, når de studerende kan arbejde med en konkret investeringsplan på gården med afsæt aktuelle problemstillinger. Så før jul fik de studerende til opgave at vurdere om en investering på tre millioner i et fuldautomatisk fodringsystem til køerne ville være en god eller dårlig investering. Resultatet af deres arbejde blev fremlagt for skolens bestyrelse, der kunne godkendte projektet på baggrund af de studerendes grundige arbejde.

Halvdelen af holdet har allerede fået ansættelse i landbruget, og den anden halvdel begyndte på Agrarøkonomuddannelsen den 1. februar på Gråsten Landbrugsskole.

Læs også