bannerPos

Lodsejerudvalg vil have landfornyelse

21-06-2019 17:58

Cirka 25 lodsejere med marskjord ved Kongeåen valgte torsdag en lodsejergruppe, der har til opgave nærmere at undersøge mulighederne for et naturprojekt og en jordfordeling i området.

Den konkrete anledning er de senere års hyppige oversvømmelser ved Kongeåen, og at der er penge at søge til formålet via den særlige tørkepakke, som staten vedtog sidste efterår.

Søren Møller, der er formand for »Det åbne land som dobbelt ressource«, også kaldt Collective Impact, satte perspektiv på aftenens møde ved at fortælle, at der siden 1980’erne er brugt 80 milliarder kroner på byfornyelse i Danmark. Nu er tiden inde til landfornyelse – det vil sige at rydde op i det, der ikke giver værdi.

Den bærende tanke er, at man ved statslige midler eller tilskud fra fonde kan opkøbe en jordpulje i områder, hvor der i dag mest af alt er landbrug på grund af hektarstøtten.

- Vi taler måske om, at 5 procent af den nuværende landbrugsjord kommer til at indgå i et sammenhængende naturareal, mens 10-20 procent kan blive til vedvarende græsarealer, som blandt andet vil gavne CO2-regnskabet, forklarede Søren Møller.

Fem personer blev valgt – det er Jørgen Andersen, Mads Peter Lauridsen, Jens Kristian Jensen, Niels Peter Mogensen og Inge Jørgensen.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next