Kartoffelfabrikken fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i det fynske kartoffelmelsprojekt på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Det er nu halvandet år siden, planerne om en fynsk kartoffelmelsfabrik blev offentliggjort. Idéen var at skabe grundlag for dyrkning af denne højværdiafgrøde for både fynske og landmænd i områderne omkring øen.

Initiativet nærmer sig virkeligheden efter et medlemsmøde i forrige uge, hvor alle 47 anpartshavere i selskabet K&H ApS var indbudt til at drøfte mulighederne for at realisere projektet.

- Der var en rigtig positiv stemning over det materiale, vi kunne fremlægge for de videre planer. Efter en god og konstruktiv debat omkring de udfordringer, som projektet rummer, fik vi bred opbakning til at arbejde videre, og derfor peger pilen fortsat opad for et fabriksanlæg inden for overskuelig fremtid.

 

Mindst 6.000 hektar

- Men vi skal være flere producenter med. Derfor går vi nu ud i vore netværk og ved et informationsmøde, hvor vi vil tilbyde andre landmænd de samme vilkår, som da vi tilsluttede os projektet, siger direktør i selskabet, gårdejer Lau Hvid Hansen, Farsbøllegård i Hårslev, der oplyser, at indskuddet er på 10.000 kroner, og derfra er man så en del af det spændende kartoffelprojekt.

Målet er minimum 6.000 hektar produktionsgrundlag, og derfor er selskabet ikke mindst interesseret i at få et overblik over, hvor mange hektar som er potentielt, for at grundlaget for fabrikken er til stede.

- Men ud fra interessen og det faktum, at kartoffeldyrkning gennem en række år har givet et godt økonomisk afkast i forhold til flere andre afgrøder, og samtidig er en god og spændende vekselafgrøde i vores planteavl, arbejder vi fortrøstningsfuldt videre, siger Lau Hvid Hansen.

Oprindeligt indgik der også proteinproduktion af hestebønner i projektbeskrivelsen. Denne del er nu taget ud af planerne.

Det fynske kartoffelprojekt

● Projektet blev lanceret af Centrovice i juni 2018. Det omhandlede en fabrik ved en større fynsk hovedfærdselsåre til forarbejdning af stivelseskartofler til kartoffelmel og hestebønner til protein. Produktionsgrundlaget var cirka 5.500 hektar kartofler og et tilsvarende areal med hestebønner

● Senere på året blev stiftet anpartselskabet K&H ApS, med det formål at få bygget en kartoffelmelsfabrik på Fyn, så de fynske landmænd får mulighed for at tage en ny højværdiafgrøde ind i produktionen med et højere økonomisk afkast

● Bestyrelsen for K&H ApS er Lau Hvid Hansen, Hårslev (direktør), Dennis Stentebjerg Hansen, Hofmansgave, Henrik Petersen, Hasmark, Henrik Terp, Sanderumgaard, Kurt Poulsen, Ringe, og Torben Poulsen, Sentved

● Aktuelt har selskabet 47 andelshavere, som alle har indskudt 10.000 kroner. Der er nu åbnet for andre interesserede leverandører at tegne anpart på samme vilkår

● Der arbejdes videre med planerne om etablering af kartoffelmelsfabrikken, men hvor hestebønneproduktionen indtil videre er taget ud af projektet

 

 

Læs også