Dansk Biogas: Ny klimafremskrivning alt for optimistisk

Det er alt for optimistisk at tro, at 100 procent af al gas i de danske ledninger i 2029 vil være grøn, lyder det fra Biogas Danmark.

Det er flere gange blevet pointeret, at i fremtiden skal gasforbruget i Danmark være grønt ved hjælp af biogas.

Og i tirsdagens klimafremskrivning fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet fremgik det, at det er forventningen, at det kommer til at ske i 2029.

Men det er at være alt for optimistisk på erhvervets vegne. Det skriver Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

Her forventer man, at der vil mangle 0,5 millioner tons CO2-reduktion som følge af en mindre biogasproduktion end antaget i ministeriets »Klimastatus- og fremskrivning 2024«.

- Forringede rammevilkår for biogassen betyder, at biogasproduktionen ikke kommer til at udvikle sig som forventet i klimafremskrivningen. I stedet for fremgang forventer vi stagnation og måske endda nedgang i biogasproduktionen i de kommende år, siger direktør Frank Rosager og fortsætter:

- Derfor er der også store udfordringer i forhold til NEKST-udvalgets (regeringens Nationale Energikrisestab, red.) anbefaling om, at private med gasfyr skal bruge biogas fra 2030 – med mindre der kommer nye politiske tiltag, siger han.

Dårligere betingelser er årsagen

Biogas Danmark bygger sine forventninger til udviklingen i biogasproduktionen på flere forhold. For det første er udbudsbetingelserne i de kommende biogasudbud markant forringet, og derfor tror Biogas Danmark ikke på, at udbuddene vil føre til den forventede ny biogasproduktion.

Samtidig er det statslige gasdistributionsselskab Evida på vej med en ny tarifmodel fra 2025, der giver incitamenter til at bruge store mængder fossil gas, mens det bliver markant dyrere både at levere og købe grøn biogas.

- Rammevilkårene for biogassen får udviklingen til at gå den forkerte vej i retning af mere fossil gas og mindre biogas. Derfor foreslår vi tre politiske initiativer, der skal sikre, at husholdningernes gasforbrug bliver 100 procent grønt fra 2030, og at industrien får mulighed for at købe ustøttet og afgiftsfri grøn biogas fra 2030, fastslår Frank Rosager.

Foreslår flere initiativer

Biogas Danmark foreslår samtidig en række politiske initiativer, der kan gøre noget ved situationen.

Blandt andet foreslår foreningen, at Evidas bebudede tarifmodel tages af bordet, og at der i stedet indføres en grøn tarifmodel, der fremmer udfasning af fossil gas og i stedet understøtter den grønne omstilling i industrien, fjernvarmen og hos private forbrugere.

Samtidig vil man have fritaget biogas for en CO2-afgift, når den leveres igennem gasnettet, og at der indføres et såkaldt CO2-fortrængningskrav, som sikrer, at gashandlerne leverer en stigende andel af ustøttet, afgiftsfri grøn biogas til private forbrugere, så de lever op til den politiske aftale om kun at anvende grøn gas fra 2030

Læs også