Biogastankstationer åbner til sommer

Et nyt projekt sætter gang i omstillingen af danske lastbiler til 100 procent klimavenligt transport med biogas med støtte fra Vejdirektoratet.

Vi er vant til at se dieseldrevne lastbiler som denne. Men til sommer vil vi også kunne se gasdrevne lastbiler som led i et projekt, der skal gøre erhvervstransporten mere grøn. Arkivfoto

Til sommer kan gasdrevne lastbiler tanke biogas på fire nye gastankstationer ved motorvejsnettet mellem København og Aarhus. Projektet gennemføres med støtte fra Vejdirektoratets pulje til omstilling af erhvervstransport til både etablering af tankstationer i Ishøj, Køge, Odense og Horsens samt indkøb af lastbiler med gasmotor og såkaldte CNG-tanke til komprimeret gas.

Som den første i Danmark har HV Transport investeret i en 50 tons-biogaslastbil til transport af biomasse mellem landbruget og biogasanlægget Horsens Bioenergi ved Horsens N-afkørslen.

- Det er en spændende opgave at skulle være med til at løse. Vi er stolte over, at vi nu for alvor får taget hul på den grønne omstillingen af de allertungeste transporter, siger vognmand Poul Jørgensen fra HV Transport.

Han valgte at købe den største gaslastbil på markedet dengang: en Scania 410 HK, som efter planen skal suppleres med tre stk. CBG-lastbiler (kører på komprimeret biogas, red.), som virksomheden også har fået tilskud til. HV Transport A/S fornyer derudover også lastbilparken med syv nye lastbiler i 2021.

- Vi er gået til opgaven med åbne øjne og minder os selv om, at for blot ti år siden stod der 320 hk på de biler, der skulle løse de tunge opgaver. Det er vel en af de omkostninger, der er ved at være den første i Danmark til at få den tunge del af lastbiltransporten over på biogas, siger Poul Jørgensen.

Udfordringer

CBG-køretøjer er ikke blot klimavenlige, de støjer mindre end deres dieselmodstykke og har også mindre partikelforurening. De kan derfor nemt efterleve miljøzoneregler. Til gengæld kræver lastbiler på komprimeret biogas oftere påfyldning.

- Det er en stor fordel, at vi kan tanke lige der, hvor vores lastbiler kører. Men hvis biogassen for alvor skal udbredes, så kræver det flere tankstationer rundt i landet. Vi holder selv til i Herning og ser også gode muligheder for at placere et tankanlæg her, men det kræver bedre økonomi, hvis vi skal i gang i vores lokalområde, siger Poul Jørgensen.

Højere afgifter på biogas

Hos brancheorganisationen Biogas Danmark hilser man initiativet velkommen, men understreger samtidig, at der er store økonomiske udfordringer ved omstilling til biogas produceret på gylle og bioaffald. Hvis en vognmand vælger biogas frem for diesel, kommer han til at betale højere energi- og CO2-afgifter. Det skyldes, at biogas beskattes som fossil naturgas, når det leveres til tankstationen via gasnettet – selv om biogas leverer markante drivhusgasreduktioner både i den tunge transport og ved at fjerne metanudledning fra husdyrgødning.

- I forhold til behovet for biogas til industri, el- og varmeproduktion er der et stort overskydende biogaspotentiale, der kan levere hurtige og markante CO2-reduktioner i den tunge transport. Derfor er der behov for, at politikerne leverer en ekstra indsats for at sikre biogassen bedre vilkår, så lastbilerne for alvor kan komme i gang med at bidrage til, at vi når 70 procentsmålet, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

For Poul Jørgensen fra HV Transport er der ingen tvivl:

- Vi har fået kroner 60.000 pr. lastbil fra klimapuljen til at omstille transporten i dette projekt, hvilket gør det mere interessant at køre på biogas. Men det virker ikke gennemtænkt, at man skal straffes af staten for at vælge dieselen fra og klimaet til. Sænker man derimod afgifter på biogas i forhold til diesel, så kan vi dækket nogle af vores meromkostninger.

Læs også