Arla skruer op for biogassen

Arla har bestilt fem nye biogaslastbiler efter et succesfuldt pilotprojekt med to biogaslastbiler.

De nye biogaslastbiler reducerer udledningen af CO2 med næsten 50 procent, oplyser Arla.

Arla har bestilt fem nye biogaslastbiler efter et succesfuldt forsøg med de første to, der er blevet testet som en del af mælkeudbringningen siden efteråret 2019.

De fem nye mælkebiler bliver leveret til efteråret.

Biogaslastbilerne reducerer udledningen af CO2 med næsten 50 procent.

- Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. De foreløbige resultater viser, at der bliver sparet omkring 50 procent af CO2-udledningen. Derfor udvider vi nu vognparken med yderligere fem biogaslastbiler, siger Helle Müller Petersen, landedirektør for Arla Danmark.

Stort potentiale

Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detailbutikker hver dag.

Udover biogaslastbilerne er Danmark første el-lastbil en del af Arlas flåde, som kører mælk ud til københavnerne.

En ko producerer godt 20 m3 gylle årligt. Det kan omdannes til 350 liter biogas, som hver lastbil kan køre 875 kilometer på. Dermed kan man sige, at lastbilerne kører 875 kilometer pr. ko.

Hver af de fem lastbiler forventes at køre godt 35.000 kilometer årligt, og dermed spares godt 114 ton CO2 sammenlignet med en almindelig diesellastbil.

- Potentialet er kæmpestort. Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 millioner kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler vil der kunne spares store mængder CO2 og partikelforurening, siger Helle Müller Petersen.

Målsætning

Når det kan lade sig gøre at sende fem biogaslastbiler mere på gaden, så skyldes det ikke mindst Arlas samarbejdspartner Bigadan, der netop er i gang med at bygge en fyldestation i Ishøj, som ligger tæt på Arlas distributionscenter. Her kan bilerne tanke og købe brændstof til samme pris som biodiesel.

Arla forventer, at 25-30 lastbiler skal skiftes i de kommende få år, og der vil biogaslastbiler ifølge Helle Müller Petersen være i spil. Derimod er el-lastbiler ifølge Arla endnu ikke rentable.

Arlas mål er at reducere den totale udledning af drivhusgasser pr. produceret liter mælk med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050.

Det gælder hele produktionskæden fra mælkeproduktionen på gårdene til transporten og produktionen på mejerierne, emballageforbruget og distributionen ud til forbrugerne.

Fakta om biogas-lastbilerne

  • En ko udleder godt 20 m3 gylle om året. Det kan konverteres til omkring 350 liter biogas, som lastbilerne kan køre godt 875 kilometer på

  • Arla forventer, at de 5 nye enheder kommer til at køre godt 35.000 km om året pr. bil. Det vil betyde en reduktion på godt 114 ton CO2 i forhold til en dieselbil

  • Biogaslastbilerne støjer også markant mindre. Der skæres 3-4 decibel af støjniveau, som betyder godt en halvering

  • Biogaslastbilerne er produceret af Scania

  • Biogaslastbilerne kommer til at køre mælk ud i Hovedstadsområdet fra efteråret 2021

Kilde: Arla

Læs også