Nye EU-planer på vej for carbon-farming og conservation agriculture

Landbruget kan blive en aktiv medspiller i at opnå klimamålene, siger bæredygtighedsmedarbejder i agtech-virksomheden Agreena, der hjælper landmænd med at overgå til regenerativ dyrkning, efter at et EU-dokument er blevet lækket.

EU er på vej med nye tiltag for at sætte regenerative landbrugsmetoder og klimadyrkning på agendaen, viser den nye Cap-reform Soil Health Law samt et lækket kommunikationspapir, der udstikker en fælles EU carbon-strategi, som forventes at blive udrullet tirsdag den 14. december.

Dokumentet, der blev offentliggjort af den franske nyhedsside Contexte, viser, at EU-Kommissionen begynder at imødekomme grønne landbrugstiltag som skovrejsning og jordbevaring for at fjerne CO2e fra atmosfæren.

Det lækkede dokumentforslag er unikt, fordi det kombinerer jordbrug, husdyrproduktion og gødning i en brobygning mellem sektorer.

På en netop afholdt carbon farming-konference sagde vicepræsident for Europa--Kommissionen, Frans Timmermans, at carbon farming »bidrager med en ny forretningsmodel for jordejere, og det lader os belønne landmænd, skovbrugere samt andre jordbrugere for at passe på naturen. Med vores Carbon Farming Initiative er vores mål at sørge for, at det her også er gode nyheder for landmænds indkomst«.

Ambitiøse mål

En ambitiøs EU-jordstrategi blev lanceret i sidste måned, og skitserede en plan for en Soil Health Law.

Samtidig tager EU’s landbrugspolitik, med vedtagelsen af den nye Cap-reform, de kommende år et stort spring – noget som unægteligt vil påvirke landbrug i Danmark såvel som i hele Europa. 

Hovedindholdet i Cap-reformen er klima, miljø samt økonomisk bæredygtighed. Cap’en skal finansiere områderne, der er refereret i den lækkede EU-kommunikation.

Målene for kulstofbrug er ambitiøse; med planer om at nå et mål om klimaneutralitet for hele jordbrugssektoren inden 2035.

At landbruget kan blive en aktiv medspiller i at opnå klimamålene, er derfor gode nyheder, fordi det alt andet lige vil styrke landbrugets position i klimaforhandlingerne, siger Erica Johnson, der er sustainability affairs officer i agtech-virksomheden Agreena, der hjælper landmænd med at overgå til regenerativ dyrkning.

- Markedet for carbon-certifikater vil helt sikkert stige de kommende år, og her er det vigtigt, at programmerne er designet på en måde, der giver landmanden kontrol over sine CO2e-certifikater. Vi vil skabe samfundsmæssige og miljømæssige fordele for landbruget, og derfor understøtter vores platform landmændenes ret til den økonomiske bidrag og giver beslutningsdygtighed i salget af et certifikat, siger Erica Johnson.

Fødevareproduktionen er ansvarlig for en fjerdedel af den globale udledning af drivhusgasser.

Læs også