Sønderjyske landmænd var på klimaskolebænken i Aabenraa

Mere end 40 sønderjyske landmænd var forleden på klimaskolebænken i Aabenraa, hvor de blev klogere på, hvordan de kan sænke deres klimaaftryk.

Facilitator Anders Søgaard fra Landbrug & Fødevarer skød den sønderjyske klimadag i gang. Foto: Mette Sandemann

Forleden var der klima på skoleskemaet i Aabenraa. Her inviterede videncentret SEGES Innovation, Forenet Kredit og Nykredit de sønderjyske landmænd til en storstilet klimadag, hvor de blev klogere på klimadagsordenen og lærte at sænke deres klimaaftryk med landbrugets nye klimaværktøj ESGreen Tool.

Over 40 landmænd deltog i klimadagen, der blev afholdt hos LandboSyd i Aabenraa. En af oplægsholderne var den 25-årige driftsleder Jakob Bladt, som er 10. generation på slægtsgården Kongshoved på Kegnæs. Han fortalte bl.a. om sin motivation for at arbejde med klima og bæredygtighed på familiens gård.

- Vi har i mange år arbejdet med klima og bæredygtighed på Kongshoved, og vi har altid været meget opmærksomme på, hvor vi kunne gå forrest. Vi har også været opmærksomme på, hvor vi kunne få en gevinst uden nødvendigvis at betale meget for den. Her har vi f.eks. fået støtte til gylletelte og gyllekøling, som både er en gevinst for os, for vores naboer og for klimaet, siger Jakob Bladt.

Klima-efterspørgsel efter landbrug

En anden af oplægsholderne på klimadagen var Nykredits landbrugsdirektør Freddy Hansen, der forventer stigende efterspørgsel efter landbrug med styr på bæredygtigheden.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver efterspørgsel på landbrug, der tager hensyn til klimaet – både fra kunder, samfund og finansielle partnere. Nykredit er den største udlåner til landbruget, og derfor er vi meget glade for, at det nye klimaværktøj ESGreen Tool og en klimadag som denne kan være et bidrag til at hjælpe landmændene i en mere klimavenlig retning og hjælpe landmændene til at sænke aftrykket, siger Freddy Hansen.

- Nykredit er ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit – og det er netop dette ejerskab, der er med til at muliggøre værktøjet og klimadagen, tilføjer Freddy Hansen.

Miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug

Fra medarrangøren Forenet Kredits side er forventningen, at klimadagen og det nye klimaværktøj ESGreen Tool vil føre til et mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug i fremtiden.

- I Forenet Kredit har vi valgt at medfinansiere ESGreen Tool og det tilhørende uddannelsesforløb, så alle landmænd i Danmark kan få mulighed for at arbejde databaseret og systematisk med en grøn omstilling af den enkelte bedrift. Vi tror på, at det vil føre til et både mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug, og bidrage til Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2. Og vi håber, at landmændene taget godt imod det nye tilbud, siger vicedirektør Karsten Beltoft fra Forenet Kredit.

Bag den sønderjyske klimadag stod SEGES Innovation, Forenet Kredit og Nykredit.

Læs også