»Grøn talgymnastik«: Biobrændsler er ikke vejen til at nå 2025-målet

Biobrændsler ser kun grønne ud på papiret, for i virkeligheden kan de forøge CO2-udledningen globalt. Sådan lyder meldingen fra Klimabevægelsen, der anklager regeringen for grønt regnskabsfusk.

Danmark skal nå 2025-målet ved at øge andelen af biobrændsler i køretøjer med forbrændingsmotorer. 

Det annoncerede klimaminister Lars Aagaard (M) onsdag. Udmeldingen har dog undertiden affødt kritik fra flere klimaaktivistiske organisationer, herunder Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling og Klimabevægelsen.

Sidstnævnte skriver nemlig i en pressemeddelelse, at biobrændsler tæller som værende CO2-neutrale på papiret, »selvom der er udbredt enighed fra Klimarådet til IPCC om, at bioenergi ikke reelt kan tælles som CO2-neutralt på linje med eksempelvis elektricitet fra solceller og vindmøller«.

Ifølge organisationen foregår udledningerne fra biobrændsler udenfor de officielle klimaregnskaber, og også ofte uden for Danmarks grænser. I pressemeddelelsen refererer Klimabevægelsen til et indlæg fra Rådet for Grøn Omstilling, der påpeger, at biobrændsel ofte endda vil udlede mere end den fossile diesel, som brændslet ifølge regeringen skal fortrænge. Ligeledes skriver foreningen, at der er ingen af de gængse kilder til at producere biodiesel, raps, soja og palmeolie, der udleder mindre CO2 end diesel produceret af råolie.

- Klimabevægelsen mener, at det er forkert at snyde sig i mål med 2025-målet ved at bruge grønt regnskabsfusk. Den reelle klimaeffekt kan være nul, eller værre end at fortsætte med almindelig diesel. Regeringen er i gang med grøn talgymnastik, som ovenikøbet kan forværre klimakrisen. Det er entydigt den forkerte vej at gå, og det er i vores øjne et klart svigt af Klimaloven, siger Christina Ihler Madsen fra Klimabevægelsen i Danmark.

Frygter afskovning

Ifølge organisationen er problemet, at biobrændsler kræver, at der er nogle ressourcer, der går ind i disse brændsler. Der er som regel enten tale om første generations biobrændsler, der er direkte afgrøder fra landbrugsjord, eller anden generations biobrændsler, der er forskellige restprodukter, som fritureolie. Og Klimabevægelsen frygter, at mere biobrændsel kan kræve dyrkning af flere afgrøder i udlandet, hvor den danske efterspørgsel kan resultere i, at forskellige områder ryddes for skov og vådområder, der er afgørende for opretholdelsen af et stabilt klima.

- At satse på at proppe mad og madrester i bilernes tanke i stedet for at elektrificere dem er vanvittigt. Lige meget hvilke typer biobrændsler er der tale om knappe ressourcer, der er langt bedre brugt andre steder. Vi står i en klimakrise og en biodiversitetskrise og nu vælger regeringen, fuldt bevidst, en skrivebordsløsning til at nå 2025-målet, som kan forværre begge dele, siger Christina Ihler Madsen.

- Vi frygter, at regeringen laver dette krumspring, fordi de er desperate og ikke vil tør gå efter de reelle reduktioner. Det er en grøn falliterklæring fra regeringens side. Det er et stort svigt, at regeringen bevidst vælger at nå 2025-målet med skrivebordsøvelser, som kan gøre mere skade end gavn. For den ubehagelige sandhed er, at det her forslag forringer vores børns udsigt til en sikker fremtid, tilføjer hun.

Læs også