Leasing er et godt redskab

Et af de punkter, hvor det kan være særligt svært som landbruger at navigere, er ved leasingformerne og særligt betydning af valget heraf, skriver Søren Nørgaard Sørensen.

Leasing er et godt redskab til at opgradere din maskinpark og gøre din landbrugsvirksomhed mere konkurrencedygtig. Helt lavpraktisk er leasing en brugsret over en maskine eller udstyr, som opnås for en »leje« (leasing ydelse), uden at du som bruger ejer aktivet.

Rent regnskabsmæssigt er brugen af leasing hensigtsmæssig, da de frie reserver ikke bindes i maskiner og udstyr. Du vil som landbruger i den henseende opleve, at leasingen giver dig en økonomisk fleksibilitet i din virksomhed.

Dog er der en række forhold, du skal have for øje og være opmærksom på, inden du indgår en leasingkontrakt. Her er det ikke mindst vigtigt, at kontrakten læses grundigt igennem før underskrift, og at du forholder dig kritisk til hvert enkelt afsnit heri. Er der afsnit, du ikke forstår, så bed forhandler/leasinggiver om en forklaring.

Alternativt bør du tage kontakt til din rådgiver, så du er bekendt med hele aftalens indhold.

Generelle handelsvilkår

Som en del af kontrakten vil leasinggiver ofte have en række generelle handelsbetingelser. Uagtet dette dokument er et standarddokument og ikke regulerer dit aftaleforhold specifikt, er det vigtigt, at du forholder dig til, hvad der står anført heri. Du vil opdage, at der er en del reguleringer heri af det aftaleforhold, som du indgår, for eksempel regulering af leasingydelsen, vilkår om mislighold, tilbagelevering mv.

Leasingformer

Et af de punkter, hvor det kan være særligt svært som landbruger at navigere, er ved leasingformerne og særligt betydning af valget heraf.

Der findes et hav af leasingformer, men de to mest almindelige er Finansiel eller Operationel leasing. Nedenfor en kort beskrivelse, som dog ikke er udtømmende.

Finansiel leasing er den mest enkle og almindelig form for leasing. Denne leasingform kan sammenlignes med finansiering via banklån. Typisk er disse aftaler langfristede og i udgangspunktet uopsigelig i hele aftaleperioden – ved opsigelse før udløb vil der skulle betales en kompensation, som typisk er restværdien af aktivet.

En af de særlige forhold ved finansiel leasing er, at du som leasingtager indestår for restværdien af maskinen/udstyret. Det har den betydning, at du selv skal finde en køber til udstyret, når leasingaftalen udløber, som herefter skal betale restværdien for udstyret til leasingselskabet. Vær derfor særligt opmærksom på, om der sættes en realistisk værdi på maskinen/udstyret.

Denne leasing form er typisk billigere end operationel, men derimod skal der afholdes omkostning udover leasingydelsen til vedligehold, m.m.

Forskelle

Operationel leasing er en leasingform, hvor alt er inklusiv. Det vil sige, at der i leasingydelsen er indeholdt vedligeholdelsesudgifter via som oftest en tilknyttet serviceaftale. Dog skal man i den henseende være opmærksom på, at skader på maskinen/udstyret fortsat vil være et forsikringsanlæggende – og ikke en del af serviceaftalen. Modsat finansiel leasing er der ingen forpligtigelser, idet maskinen/udstyret blot skal afleveres tilbage ved aftalens udløb.

Fast eller variabel leasingafgift

Ved langt de fleste leasingselskaber er der mulighed for at vælge, om leasingafgiften skal være fast eller variabel. Det skal du som leasingtager være særlig opmærksom på, da en variabel leasingafgift kan ændre sig i takt med typisk renten.

Der er naturligvis fordele og ulemper ved begge typer – ligesom der er ved optagelse af lån. En fast leasingydelse giver større budgetsikkerhed og lettere planlægning af fremtidige omkostninger, men vil formentlig også i største delen af tilfælde være en høj ydelse.

Regnskabsmæssig behandling

I henseende til leasing bør du inden indgåelse tillige overveje, hvordan det leasede udstyr behandles regnskabsmæssigt. Ved leasing via finansiel leasing vil maskinen/udstyret indgå som et aktiv, hvorimod en maskine/udstyr via operationel leasing vil behandles som en driftsomkostning. Tag en dialog med din revisor herom.

Læs også