Høsten nærmer sig: Pas på derude

Ifølge Arbejdstilsynet er arbejde med maskiner og faldulykker et par af de store syndere, når det gælder alvorlige arbejdsulykker i landbruget, skriver advokaten Charlotte Christensen, der opfordrer landmænd og medarbejdere til at sørge for, at de har de korrekte forsikringsdækninger.

Af Charlotte Marie Schmidt Christensen, advokat, Storm Advokatfirma

Høsten er en helt særlig tid. Det er også en tid, hvor der er ekstra meget aktivitet på gården. Ekstra meget aktivitet øger også risikoen for arbejdsskader.

I mit arbejde som advokat på personskadeområdet må jeg desværre konstatere, at antallet af arbejdsulykker er højt inden for landbruget. Ulykkerne, der sker i landbruget, er desværre også ofte alvorlige.

Ifølge Arbejdstilsynet er arbejde med maskiner og faldulykker, også fra højden, et par af de store syndere, når det gælder alvorlige arbejdsulykker i landbruget.

Det er derfor fortsat vigtigt at sørge for, at du har de korrekte forsikringsdækninger. Det gælder uanset, om du er arbejdsgiver eller ansat medarbejder.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for dækning ved ulykker og betale et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for dækning ved erhvervssygdomme. Disse dækninger har arbejdsgivere erfaringsmæssigt tegnet i forbindelse med tegning af øvrige forsikringer.

Frivillig arbejdsskadeforsikring

Hvis du derimod er selvstændig, skal du være særlig opmærksom på, at du skal tegne en separat arbejdsskadeforsikring og betale bidrag til AES for dig selv som selvstændig og for din medhjælpende ægtefælle, hvis I ikke anses som ansatte i virksomheden. Denne forsikring er frivillig, men nødvendig, hvis du og din ægtefælle vil sikre jer i tilfælde af arbejdsskader. Det vil være nødvendigt, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S).

Andre forsikringer

Ud over arbejdsskadeforsikring kan det være en god ide at tegne for eksempel en ulykkesforsikring og en forsikring ved tab af erhvervsevne.

Jeg oplever i disse år, at forsikringer ved tab af erhvervsevne kan have den ulempe, at de modregnes i nogle kommunale ydelser, der udbetales i forbindelse med sygdom. Jeg anbefaler derfor altid, at man sørger for at gennemgå policevilkårene på de forsikringer, man har tegnet, så man som forsikringstager kender omfanget af dækningerne. Det samme gælder også en ulykkesforsikring.

Fælles for de privattegnede forsikringer er, at disse udgør en aftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager, og derfor kan være vidt forskellige, og have vidt forskelligt dækningsområde fra selskab til selskab.

Arbejdsgivers ansvar

Som arbejdsgiver er det også vigtigt at være opmærksom på det ansvar, man har som arbejdsgiver, for at de ansatte instrueres korrekt i udførelse af arbejdet, og arbejdsgiveren skal sørge for at føre tilsyn med, at normerne herfor overholdes.

En arbejdsgiver kan nemlig risikere at blive stillet til ansvar for de skader, der overgår hans eller hendes ansatte under udførelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarlige.

Også i denne sammenhæng er det afgørende at have tegnet relevant forsikring – i dette tilfælde en ansvarsforsikring. Ligesom det gælder med egne forsikringer, er det væsentligt, at du kender dækningsomfanget af ansvarsforsikringen – særligt i landbruget, hvor arbejdsopgaverne er mange- og forskelligartede.

Jeg ønsker jer en god sommer samt en god og sikker høst.

Læs også