Stigende mælkepriser hjælper indtjeningen i den rigtige retning

Sagros økonomirådgiver Keld Dieckmann giver hver måned en status på udviklingen i den økologiske mælkeproduktion, og ud fra sin erfaring og kendskab til andre markeder også et bud på den nærmeste fremtids priser. Beregningerne tager udgangspunkt i en modelejendom på 190 årskøer med 256 hektar.

Modelejendommen er blevet opdateret med gennemsnitsdata fra 2020-regnskabssæsonen. Der er nu 25 årskøer og 40 hektar mere i modelejendommen, og dette kan ses på både indtjening og afkastningsgrad. Dette betyder, at konsolideringen for den nye modelejendom stiger fra 334.000 kroner til 644.000 kroner for oktober måned 2021, og afkastningsgraden falder fra 6,30 procent til 6,15 procent. Mælk leveret til mejeriet er øget fra 9.500 kg til 9.770 kg EKM. pr. årsko.

- De igangværende prisforskydninger på især kød og energi er indregnet i den opdaterede model, og der er korrigeret for en dårlig høst af korn og bælg. Foderplanen er tilpasset den aktuelle markedssituation for protein, og om der er behov for yderligere korrektioner af modelejendommen må tiden vise, siger Keld Dieckmann.

Stærkt tiltrængt

Konsolideringen for november 2021 ender på 721.000 kroner og afkastningsgraden ender på 6,43 procent.

Mælkeprisstigningen på 7,5 øre er stærkt tiltrængt grundet de fortsat stigende priser på korn og proteinafgrøder samt øvrige udgifter. Finansieringsudgifterne er lavere i den opdaterede modelejendom grundet anden finansieringsstruktur, samt at realkreditlån og banklån er begyndt at ændre trend. Om det er midlertidigt, er for tidligt at sige noget om.

- Det økologiske kornmarked udvikler sig uforudsigeligt, og prisspændet er usædvanligt stort – tilsvarende ses på proteinmarkedet. Optimering af bedriftens egen proteinproduktion ser fortsat ud til at være særdeles relevant, siger han.

DB pr. årsko lander for november på cirka kroner 16.300 kroner. Forskellen mellem mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på knap cirka 58,8 øre pr. kg EKM.

Læs også