Landbrugsfaglig studietur: Oplev store landbrug og meget mere i Bulgarien

Studieturen 27. oktober - 2. november 2024 er en oplagt mulighed for at snuse til et EU-land, der har gang i meget og endnu har et stort, uudnyttet potentiale inden for fødevaresektoren.

Bulgarien kom i 2007 med i EU og landet har en betydelig fødevareindustri med et stort vækstpotentiale - blandt andet en kæmpe svineproduktion der styres med dansk manager.

Derfor er det interessant at besøge landet for at erfare, hvordan vores bulgarske kollegaer driver landbrug og se noget følgeindustri blandt andet i form af gårdmejeri, vin- og spiritusproduktion, honning, lavendel, og roser til rosenolie og dambrug m.fl.

På vej mod færre, større landbrug

Vi kender det fra Danmark - strukturudviklingen er gået meget stærkt de seneste mange årtier. Det samme gælder i Bulgarien.

Fra 370.000 landbrug med gennemsnitlig 12 hektar i 2010 til kun 133.000 landbrug med gennemsnitlig 34 hektar i 2020. Eller kun cirka en tredjedel på bare 10 år.

Selvom landbruget kun udgør cirka 32 procent af det samlede areal på 111.000 kvadratkilometer (DK 43.000) svarer det nogenlunde til landbrugsarealet i Danmark.

Mange forskellige afgrøder

Der dyrkes et bredt udvalg af afgrøder som hvede, byg, majs, solsikker, græs, foderafgrøder til kvæg m.fl. Desuden nogle højværdiafgrøder som roser til fremstilling af rosenolie, der blandt andet bruges i parfumer mv.

En afgrøde som solsikker er blandt andet vigtig, fordi Bulgarien i 2022 stod for 66 procent af EU’s totale eksport af solsikkemel og 47 procent af eksporten af solsikkeolie.

Mælkeproduktion med køer, får og geder

Der var i 2016 omkring 1,4 millioner malkefår, 271.000 malkekøer og 286.000 malkegeder, der henholdsvis producerede omkring 80.000 ton mælk, 1 million ton mælk og 41.000 ton mælk.

Ydelsen pr. ko pr. år var dengang kun omkring 3.700 kg - altså kun lige godt en tredjedel af det, danske køer af stor race yder. Nu er den gennemsnitlige ydelse godt det dobbelte, nemlig 7.653 kg.

I øvrigt er yoghurt et mælkeprodukt med oprindelse i Bulgarien.

Svineproduktionen er ret begrænset

Bulgarien har aldrig haft en større svineproduktion - og den mindre produktion, der var, er blevet yderligere begrænset af nogle større udbrud af afrikansk svinepest igennem flere år.

I 2023 har der dog kun været ét udbrud i en husholdning med én gris.

Men såvel myndigheder som landmænd er meget opmærksomme på, at der ikke sker smitte - nøjagtig som vi er i Danmark.

Derfor kommer vi heller ikke ind i staldene, når vi besøger Ajax Company, som har en stor svineproduktion med 2.000 søer under ledelse af danske Palle Sørensen.

Landbruget betyder meget for landet

Udover, at Bulgarien selv satser på fødevaresektoren, yder EU også en stor indsats for at øge produktiviteten inden for alle produktionsgrene.

Det betyder også, at det er en sektor, som har stor betydning for såvel nationaløkonomien som beskæftigelsen, idet cirka 7 procent af befolkningen arbejder i sektoren.

Oplever noget af det hele

Naturligvis kan vi ikke nå at opleve alt, hvad den bulgarske fødevaresektor byder på i løbet af blot syv dage.

Men vi kommer til at snuse til meget af den alsidige sektor. Desuden ser vi natur og kultur undervejs.

I prisen for turen i delt dobbeltværelse (tillæg for eneværelse) er der helpension, og alle entreer i programmet er inkluderet. Så det er stort set kun lommepenge, der er brug for udover køb af drikkevarer til frokost og aftensmad.

Yderligere oplysninger og tilmelding

Det er nemmest at tilmelde sig via vores hjemmeside – fristen er 15. august.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kontakt gerne Niels Damsgaard Hansen ved at skrive til en mail til niels@rejsogoplev.dk eller ring på 51 41 71 58.

Læs også