Klimafolkemøde fik ildsjæle frem i lyset

Et klimafolkemøde i efteråret 2022 fik frivillige og foreninger til at springe ud og gøre en indsats for at gøre kommune klimaneutral.

Furesø kommunes klimafolkemøde i september 2022 trak flere tusinde deltagere til, og siden har foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner samlet sig i Furesøs Klimaforum.

Men det var ikke det eneste, som komafolkemødet kastede af sig. For ud af folkemødet opstod også Furesø Ungeklimaråd.

Formålet med at samle så mange frivillige er at gøre Furesøs klimamål til virkelighed, fremgår det af en pressemeddelelse fra Furesø Kommune, hvor man er godt tilfredse med opbakningen til det, som kommunen selv kalder for sin »ambitiøse klimaplan«.

Folkelig opbakning

Furesø Kommunes klimaplan går ud på, at kommunen skal være CO2-neutral senest i år 2030, og desuden ønsker man, at der inden år 2035 skal bindes mere kulstof i kommunen, end der udledes. Ydermere ønsker man i kommunen, at Furesø i 2050 skal kunne håndtere klimaændringer i form af mere nedbør.

Kommunen oplyser videre, at det er blevet til mere end 40 aktiviteter siden byrådet i Furesø Kommune i juni vedtog sin klimaplan.

- Bare et halvt år efter, at Furesø Kommune fik sin første, samlede plan for klimaet, er der sat gang i mere end 40 indsatser under planen. Nu forbereder de frivillige sig på et nyt, travlt år med endnu flere aktiviteter, fremgår det af pressemeddelelsen.

Foreninger op i gear

- Sammen med alle de frivillige ildsjæle og foreninger i Klimaforum er vi klar til at bringe planen ud over rampen med ekspresfart, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der glæder sig over den entusiasme, der er hos de frivillige.

- Som kommune og politikere skal vi lægge rammerne og gøre det nemt og attraktivt at vælge de klimavenlige løsninger, hvad enten det er valg af CO2-neutral opvarmning, fossilfri transport, solceller, øget genbrug eller bæredygtige indkøb, siger han videre og påpeger:

- Men den helt store klimaeffekt får vi, når borgere og virksomheder både gør en indsats selv og motiverer hinanden og andre. Det er den indsats, de frivillige i Klimaforum Furesø har sat fuld fart i, siger han.

Men den helt store klimaeffekt får vi, når borgere og virksomheder både gør en indsats selv og motiverer hinanden og andre. Det er den indsats, de frivillige i Klimaforum Furesø har sat fuld fart i

Ole Bondo Christensen, borgmester, Furesø Kommune

Folkemøde gentages

Langt hovedparten af CO2-udledningen i Furesø Kommune kommer fra borgerne og virksomhederne, og det var på den baggrund, at kommunen arrangerede klimafolkemødet i 2022.

- Ud af folkemødet er så blandt andet opstået Furesø Ungeklimaråd, der går på med krum hals, siger Lene Munch-Petersen (A), udvalgsformand for Natur og Klima.

Hun fortæller, at de unge allerede er gået sammen med kommunens grønne guide, Fonden for Bæredygtig Udvikling og børne- og skoleforvaltningen om at udvikle ny klimaadfærdsundervisning til skolerne.

Afkastet fra klimafolkemødet i 2022 har givet kommunen blod på tanden, som derfor også afholder klimafolkemøde i 2023. Det afholdes den 28. september i år på Farum Bytorv og i Farum Kulturhus.

Læs også