Arla: Uændret mælkepris i juli måned

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk vil forblive uændret fra juli måned.

Arlas acontopris for konventionel mælk vil forblive uændret fra 1. juli. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være 272,3 øre pr. kg. Acontoprisen for tilsvarende økologisk mælk vil forblive 332,3 øre pr. kg.

- Justeringen af valutakursen for kvartalet påvirker acontoprisen positivt med 0,2 øre pr. kg, oplyser Arla i en kommentar.

Som beskrevet den 26. maj på Arla Farmers har Arla fra juli ændret »liter til kg«-konverteringsfaktoren fra 1,02 til 1,03.

- Det samlede beløb, der udbetales som mælkebetaling, forbliver uændret, men det antal kg, hvert medlem leverer, vil stige med 1 procent, mens prisen i euro pr. kg er faldet med 1 procent, skriver Arla, og tilføjer, at de historiske acontopriser er blevet justeret med tilbagevirkende kraft for at afspejle udviklingen i mælkepriserne.

Forventer øget mælkeindvejning

I en markedskommentar skriver Arla, at markedspriserne på råvarer generelt har været relativt stabile i maj. Priserne på pulver er steget, smørpriserne er faldet, og ostepriserne har været stabile. Det europæiske mælkeindtag har haft en mindre stigning i april/maj.

Med 80 procent af EU-tallene offentliggjort forventer Arla en vækst i mælkeproduktionen på 0,5 procent i april.

- Den største vækst kom igen fra Irland (+6,1 procent), flere østlige lande i EU samt Italien. På den negative side har vi stadig Tyskland, Holland og Frankrig. På grund af de forbedrede vejrforhold forventer vi en stigning inden for mælk i EU i maj på omkring 1 procent, skriver Arla, og tilføjer:

- I resten af verden er mælkesituationen meget stærkere. USA, New Zealand og Sydamerika har haft rekordhøje niveauer i april/maj.

Ost, mælkepulver og smør

Den generelle stemning på EU's ostemarkeder forbliver uændret, og priserne på både mozzarella og gul ost er uændrede. Priserne udenfor EU (Asien) har oplevet stigninger over EU-niveauer i den sidste måned.

Priserne på mælkepulver har været volatile på det seneste, afhængigt af markedets daglige stemning, dog inden for et snævert prisinterval. Udbuddet er forbedret på det seneste, men beholdningen er stadig lav. Samlet set holdt priserne sig ret stabile på trods af de daglige udsving.

Smørpriserne er stadig relativt stabile med begrænset aktivitet. Fløden til smørproduktion handles på højere niveauer, end hvad smørret kan give i afkast. Det betyder, at smørproducenter kan vælge at sælge deres flydende fløde med bedre afkast og derfor begrænse deres smørproduktion, lyder det fra Arla.

 

 

 

Læs også