Få kan overholde kommende regler

Den endelige implementering af lov om hold af kvæg nærmer sig og kan betyde, at eksisterende staldanlæg skal renoveres eller helt udskiftes.

Det er intentionen, at alle køer fra 2024 skal kælve i en enkeltboks og derefter gå alene med sin kalv i 12 timer. Arkivfoto.

Der er to datoer, der rykker nærmere og nærmere i forhold til den fulde implementering af »Lov om hold af kvæg«. Det skriver rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik og fremhæver de to datoer 1. juli 2024 og 1. juli 2034.

- Nogle vil måske synes, at der er lang tid til især 2034, men hvis man er panthaver i en ejendom, er 13 år ikke ret lang tid, lyder det.

Derfor er det måske tid til at overveje, om der i forbindelse med 2024, skal ske nogle andre ting med ens produktionsanlæg, nogle ting der skal renoveres eller helt udskiftes.

I 2024 træder reglerne blandt andet omkring kælvnings- og sygefaciliteter i kraft. Det vil sige, at der herefter skal være minimum fire kælvningspladser pr. 100 køer i besætningen og tilsvarende en sygeplads pr. 100 køer. Det betyder, at mange skal gentænke deres kælvningsafdeling, da det er de færreste, der i dag kan overholde de kommende regler.

Kælve i enkeltboks

De fire kælvningspladser pr. 100 køer skal fordels således, at mindst de to af pladserne skal kunne etableres som enkelt kælvningsbokse. Det betyder dog ikke, at man skal have pladserne i enkeltboksene stående permanent. Men at de løbende skal kunne etableres, når behovet opstår. Det er intentionen, at alle køer så vidt muligt skal kælve i en enkeltboks for derefter at gå alene med sin kalv i 12 timer.

Isolering af sygt dyr

I sygeafdelingen er der ikke et egentlig krav om enkeltsygebokse, men i loven er det blot defineret som sygepladser. Det vil dog være formålstjenligt at have muligheden for, at kunne isolere et sygt dyr fra de øvrige. I den ideelle sygeafdeling er der to afdelinger, der igen er opdelt i et fællesareal og mulighed for etablering af enkeltsygebokse.

- Den ene afdeling er til syge ikke smitsomme dyr og den anden til smitsomme dyr. Imellem boksen kan der så etableres et behandlingsafsnit for eksempel med en behandlingsboks, uddyber Byggeri & Teknik.

Anvendelse af eksisterende stalde

I 2034 træder den fulde implementering af »Lov om hold af kvæg« i kraft.

Siden lovens ikrafttræden i 2010 har alle nye stalde, ifølge Byggeri & Teknik, skulle overholde blandt andet krav til længde og bredde på sengebåse, arealkrav til hvilearealer med dybstrøelse, bredde på gangarealer og krav til det totale staldareal pr. ko.

Alle øvrige stalde skal som minimum overholde de anbefalede krav til staldindretning angivet i ”Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger” fra 2001.

- De stalde, der ikke kan overholde disse krav, kan som udgangspunkt ikke anvendes til køer efter 2034, pointerer rådgivningsvirksomheden.

Læs også