Bedriftsbesøg hos mælkeproducent gav indblik i samarbejde

Temaet var samarbejdsmuligheder, da Ingrid van den Hengel bød inden for på Lendemark ved Bylderup-Bov. Her fortalte hun og Thomas Bucka åbent om deres samarbejde om planteavl og malkekøer.

Ingrid van den Hengel er foruden mælkeproducent også næstformand i LandboSyd, som bedriftsbesøget var arrangeret i samarbejde med. Tæt ved 150 besøgende fik en inspirerende oplevelse, da Ingrid van den Hengel åbnede stalddørene for et bedriftsbesøg arrangeret sammen med LandboSyd. De besøgende havde mulighed for at se nærmere på, og høre om besætningen på 135 malkekøer.

Tæt ved 150 besøgende fik en inspirerende oplevelse, da Ingrid van den Hengel åbnede stalddørene for et bedriftsbesøg arrangeret sammen med LandboSyd. Ingrid van den Hengel bød sammen med Thomas Bucka velkommen og fortalte åbent om den samarbejdsaftale, de har om planteavl og mælkeproduktion.

Der er både fordele og ulemper ved et sådant samarbejde. Fordele fra Ingrids side handler blandt andet om, at hun med aftalen ikke skal koncentrere sig om markdelen, ikke investere i maskiner samt at hun får foder til en god pris leveret i plansilo. Ulemperne er blandt andet, at der ingen plads er til eksperimenter.

Set fra Thomas’ side er der stordriftsfordele, god udnyttelse af maskinparken samt muligheder for godt sædskifte. Blandt ulemperne er primært, at det er svært med græs, når der ikke kommer vand nok om sommeren. Udbyttet bliver for småt.

Begge understregede, at aftalen er blevet en succes, fordi den er enkel og at begge føler, at den er med til at optimere deres bedrift.

Mælkeproduktion uden bygningssæt

Aftenen bød også på indlæg fra virksomhedsøkonom Heinrich Lüllau, der gik i dybden med kapitalbehov og kapitalbinding i forbindelse med investeringer i eksempelvis en hel ejendom kontra bygningssæt.

Han fokuserede på udfordringer – bl.a. at prissætning er svær – men også den fordel ved at leje eller kun eje bygningssæt kan være et springbræt til egen bedrift efter 5-10 år.

Heinrich Lüllau var også ganske kort inde på de tilskudsmuligheder, der lige nu er i spil. Blandt andet til energieffektivisering. Du kan læse mere om aktuelle tilskudsmuligheder her.

Tænkt på generationsskiftet i god tid

LandboSyds juridiske chef, Ellen Bruun Andresen, benyttede aftenen til at sætte fokus på generationsskifte. Gammel vin på ny flaske, kaldte hun det, med henvisning til, at det fortsat handler om, at lægge en strategi for et generationsskifte.

”Det er en svær beslutning, der skal tages, og de involverede befinder sig forskellige steder i deres livscyklus. Derfor er det vigtigt at gøre sig tanker herom i god tid, så man kan have flest mulige valgmuligheder,” sagde hun blandt andet.

Hvad sælger?

Afslutningsvis gav direktør Bent Holm fra Hekto&Co et hurtigt overblik over, hvordan markedet for ejendomme ser ud i dag – både kvægbrug, svinebrug og planteavl. I skrivende stund er der 36 kvæggårde, 18 planteavlsgårde og 15 svinebrug til salg i det sydjyske.

I løbet af aftenen var der desuden rig mulighed for at få et god kig på bedriften – samt grillpølser fra LandboUngdom.

Lendemark

Ingrid van den Hengel ejer 154 hektar og har 135 malkekøer, to malkerobotter. Der er ingen udvidelsesmuligheder grundet bynær placering. Målet er maks. mælkeproduktion i de eksisterende rammer.

Thomas Bucka driver 513 hektar (245 ha biomajs, 77 ha grovfoder, 15 ha vedvarende græs og 176 ha salgsafgrøder). Eget biogas i Tyskland med produktion af ca. 8.200.000 kW strøm.

Dyrket pløjefrit i 8 år. Alt halm sælges til mælkeproducenter mod tilbagelevering af dybstrøelse.

Forpagter hele Ingrids bedrift.

Læs også