Smittebeskyttelse er svært at indarbejde i hverdagen

En ny undersøgelse viser, at mælkeproducenterne synes smittebeskyttelse på bedriften er vigtig, men svær at indarbejde i hverdagen.

- Det skal være nemt, og de efterspørger gode idéer til at implementere smittebeskyttelse på en enkel måde, skriver Landbrugsinfo.

En interviewundersøgelse konkluderer, at mælkeproducenter er fuldstændig enige i, at smittebeskyttelse er sund fornuft, men at selv den sunde fornuft kan blive glemt, når der er travlt i hverdagen.

Det fandt Seges frem til gennem en række interviews.

Svært i en travl hverdag

Undersøgelsen viser, at der generelt er en stor bevidsthed om, at smittebeskyttelse er et vigtigt emne, og at landmændene har fokus på både den interne og den eksterne smittebeskyttelse, men at det kan være svært at have 100 procent opmærksomhed på smittebeskyttelse i en travl hverdag.

Derfor er det vigtigt, at smittebeskyttelse bliver en naturlig del af kulturen på bedrifterne og bliver indarbejdet i de faste rutiner, så man – uanset om man har en travl hverdag eller ej – udfører rutinerne.

Sådan skriver Landbrugsinfo.

Efterlyser enkle ideer til optimering af smittebeskyttelsen

For at forbedre smittebeskyttelsen på bedrifterne ønsker landmændene mere fokus på, hvordan man rent praktisk får indarbejdet smittebeskyttelse som en del af hverdagen, viser undersøgelsen.

- Det skal være nemt, og de efterspørger gode idéer til at implementere smittebeskyttelse på en enkel måde, lyder det.

Som eksempler på lavpraktiske udfordringer har flere af interviewpersonerne svært ved at få placeret vaskepladsen et hensigtsmæssigt sted. På bedrifter, der har haft vokseværk, er det også svært altid at holde foder og gødning adskilt, skriver Landbrugsinfo.

Skolerne skal inddrages

De adspurgte landmænd, gav blandt andet udtryk for, at de gerne ser, at Seges tager fat i fremtidens landmænd på landbrugsskolerne, for at sikre, at de unge får smittebeskyttelse ind i deres DNA, så det for dem bliver en selvfølge at tænke ind i hverdagen.

Derudover er der ønske om at sætte mere fokus på den eksterne smittebeskyttelse – for eksempel i kommunikationen til maskinstationer, vognmænd og klovbeskærere.

Det videre arbejde

Baggrunden for undersøgelsen er, at L&F Kvæg ser smittebeskyttelse som et helt centralt element for erhvervet og har det som et væsentligt og ambitiøst punkt i sin strategi.

For at nå i mål med strategien er erhvervet derfor nødt til at have et retvisende billede af holdningen til og status på smittebeskyttelsen i dansk mælkeproduktion, skriver Landbrugsinfo.

L&F Kvæg vil nu se på, hvordan det videre arbejde med smittebeskyttelse skal foregå.

Landbrug & Fødevarer Kvægs strategi 2023 for smittebeskyttelse

Smitteforebyggelse skal indgå som et naturligt element i sundhedsrådgivning, driftsplanlægning og indretning på bedrifterne.

Udvikling af et smittebeskyttelsesprogram, som mindst 10 procent af mælke- og slagtekalveproducenter deltager i.

95 procent af de danske malkekvægs- og slagtekalvebesætninger skal være fri for Salmonella Dublin i 2023.

(Kilde: Landbrugsinfo)

Læs også