Kvægbranchen går sammen om at forbedre smittebeskyttelsen

God smittebeskyttelse er kvægbedriftens bedste forsikring mod sygdom. Derfor går kvægbranchens store spillere nu sammen om at hjælpe landmændene til at forbedre deres forsikringsvilkår, hvor en lille indsats kan reducere store tab.

Seges, Viking, Dyrlægeforeningen, Landbrug & Fødevarer, DLBR’s kvægrådgivere og medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim er gået sammen om at få forbedret smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne. Det oplyser de i KvægNyt.

I nyhedsbrevet til kvægbrugerne bliver det slået fast, at de alle er væsentlige spillere i kvægbranchen. Alle har de repræsentanter med daglig gang i landets kvægstalde. Og alle er de enige om, at smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne kan forbedres. 

En nylig undersøgelse, foretaget af Seges, viser samtidigt, at mange kvæglandmænd efterlyser enkle råd til bedre smittebeskyttelse.   

Det er baggrunden for, at der nu i fællesskab bliver lavet en kampagne, som skal vise landmændene vejen til bedre smittebeskyttelse på den enkelte bedrift.

Kampagnen skal ifølge sektordirektør Ida Storm, L&F Kvæg, blandt andet være med til at nå branchens mål om at udrydde Salmonella Dublin, men også løfte smittebeskyttelsen generelt på bedrifterne.

- Vi kan konstatere, at der er potentiale til at forbedre smittebeskyttelsen på rigtig mange kvægbedrifter. Det potentiale vil vi gerne hjælpe kvægbrugerne til at udnytte, siger sektordirektøren til KvægNyt.

Hun peger på, at der er tiltag, som de kan se, vil være oplagte at gøre for at mindske risikoen for eksempelvis Salmonella Dublin.

- Men der er også en række andre sygdomme, der kan smitte fra gård til gård eller internt på bedriften, og som god smittebeskyttelse kan dæmme op for, fastslår Ida Storm. 

Lille indsats mindsker risiko for store tab

Kampagnen er ifølge Ida Storm et led i en langsigtet indsats – og en god måde at sætte fælles fokus på en væsentlig udfordring. Sektordirektøren sammenligner god smittebeskyttelse med en forsikring.

- Og med en lille indsats gør man risikoen for store tab meget mindre, lyder det. 

Det vil kræve fokus fra kvægbrugerne, men hun anbefaler, at man starter et sted og husker på, at alt, hvad man gør, er bedre end ingenting. - Og så er det vigtigt, at man får en god snak med sin rådgiver om, hvilke indsatsområder, der er oplagte at starte med, siger Ida Storm. 

Gode vaner skal indbygges på bedriften

Sektordirektøren understreger samtidig, at man som landmand selv har ansvar for, at ens bedrift bliver beskyttet mod smitte. Derfor skal man heller ikke være bange for at stille krav til besøgende på bedriften.

- Smittebeskyttelse vedrører alle, der kommer på bedriften. Derfor er det er vigtigt, at det er noget, vi står sammen om på tværs af kvægklyngen. At vi sammen finder nogle løsninger, der gør det nemt og naturligt at beskytte mod spredning af smitte, fastslår Ida Storm og fortsætter:

- Og husk på, at ting, der kan synes besværlige i begyndelsen, med tiden bliver en vane. Derfor er det ekstra godt, at vi bakker hinanden op i de gode vaner.

 

Læs også