Fødevarestyrelsen vil kontrollere forholdene for kødkvæg i vinterperioden

Forholdene for både udegående dyr og dyr på stald bliver kontrolleret, når Fødevarestyrelsen fra januar retter søgelyset mod hold af kødkvæg.

Fra januar til marts gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i besætninger med kødkvæg. Det oplyser de på deres hjemmeside.

Kampagnen sætter fokus på, hvordan landmænd holder og passer deres kødkvæg i vinterperioden. Det gælder både udegående dyr og dyr på stald.

I vinteren 2014-2015 blev der udført en lignende kampagne på ammekvæg, der havde til formål at undersøge, om kravene i Dyreværnsloven blev overholdt, for både udegående kreaturer og kreaturer opstaldet i vinterperioden.

Resultatet viste dengang, at i 24 procent af de besætninger, der havde dyr gående ude, blev der fundet overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne. De fleste overtrædelser skyldtes manglende adgang til læ og ly samt manglende adgang til et tørt leje.

I 10 procent af de besætninger, hvor dyrene blev opstaldet indendørs, blev der fundet overtrædelser.

Dyrenes behov skal tilgodeses

Ud over at informere om lovgivningen og retningslinjerne for beskyttelse mod vejr og vind ved hold af kvæg, der er udegående i vinterperioden, er formålet med kampagnen ifølge Fødevarestyrelsen generelt at kontrollere, om kvæget er passet og fodret og sikret mod vind og vejr under hensyntagen til deres behov.

Det betyder blandt andet, at Fødevarestyrelsen vil kontrollere, om dyrene har et passende tørt leje, og om de holdes under forhold, der lever op til kravene, herunder at kalve ikke holdes permanent opbundne.

I 2019 tilpassede Fødevarestyrelsen retningslinjerne for kontrol med udegående dyr om vinteren, hvilket indebar større fokus på de konkrete dyr og de faktiske vejrforhold.

Udegående dyr i vintervejr skal være robuste, men også robuste racer skal beskyttes mod vind og vejr og være forberedt til at gå ude.

Kravet om beskyttelse mod vejr og vind gælder altid, men når vejret er godt, er dyrenes behov for beskyttelse mindre. Derfor kan dyrene i godt vejr afgræsse marker med mindre beskyttelse, men hvis vejret bliver dårligt, skal ejeren straks kunne flytte dyrene til en stald eller til en mark, hvor der er tilstrækkeligt læ og ly.

Regn, blæst og slud medfører væsentlig ulempe for dyrene, hvis de ikke har adgang til tørre arealer med læ.

Flade marker uden bevoksning er ikke egnede til at holde udegående dyr på om vinteren, og dyrene skal til enhver tid have adgang til passende tørt leje. Det fastslår Fødevarestyrelsen.

Læs også