Toksinbinder ikke udbredt i kvægbruget

Mykotoksiner forekommer udbredt på landbrugsafgrøder. Ifølge fodervirksomheden Nutrimin anslås, at cirka 60 procent i svineproduktionen anvender toksinbinder efter jul, mens det derimod ikke er så udbredt i kvægbesætninger.

Mykotoksinforurening af foderstoffer er et sundhedsmæssigt og anseeligt økonomisk problem. Ifølge fodervirksomheden Nutrimin kan toksinbindere være en stor hjælp mod mykotoksinerne.

I et nyhedsbrev oplyser fodervirksomheden, at det anslås, at cirka 60 procent af svineproducenterne anvender toksinbinder efter jul. I kvægbesætninger er anvendelsen af toksinbindere derimod ikke så udbredt trods omfattende mykotoksinforurening i kvægfoder.

Ifølge Anders Bisgaard Møller, der er faglig chef indenfor kvæg hos Nutrimin, er det derfor aktuelt at tage emnet op.

Udbredt forekomst

Mykotoksiner forekommer udbredt på landbrugsafgrøder, hvor toksinerne deles op i mark- og lagertoksiner.

Ifølge Anders Bisgaard Møller er der risiko for, at der dannes toksiner, mens afgrøden vokser på marken, og dertil kommer toksinerne, som dannes under lagring.

- Forekomsten af mykotoksiner i Danmark kendes ikke præcist. Det hænger sammen med, at mykotoksiner ikke altid er synlige samt, at analyseresultaterne i høj grad afhænger af, hvor i stakken prøven er udtaget.

- Ydermere skal man være opmærksom på, at det ikke er alle mykotoksiner, der kan aflæses i en traditionel analyse. Internationalt er der særligt fokus på forekomst af toksiner i majs​produkter, men græsensilage og halm kan også indeholde toksiner, påpeger Anders Bisgaard Møller.

En forgiftning

En toksinforgiftning belaster koens lever og immunforsvar, og det går ud over mælkeydelsen.

- Foruden faldende mælkeydelse ses symptomer hos køerne så som faldende foderoptag, generelt dårlig sundhedstilstand, nedsat reproduktion, stigende celletal og også dødsfald, forklarer Anders Bisgaard Møller, der påpeger, at det kan være svært at afgøre årsagssammenhængen mellem symptomer og mykotoksinforgiftning.

- Det skyldes flere faktorer, dels sker der en ophobning af toksiner over tid, og så er det selvfølgelig også afhængigt af den enkelte kos tilstand.

Ifølge Nutrimin er toksinbindere i mineralblandingerne en god hjælp og evaluerer i høj grad sig selv. Virksomheden oplyser, at der findes flere forskellige toksinbindere med varierende virkningsmekanismer.

Læs også