Overhold nyeste lovtekst omkring fodring af kalve

Kvægrådgivere fra Vestjysk påpeger, at man skal sørge for, at man overholder nyeste lovtekst omkring fodring af kalve under otte uger.

Tidligere var det ikke præciseret, hvordan kalve skulle fodres, men Vestjysk gør i deres nyhedsbrev opmærksom på, at det i stk. 2 paragraf 48 i kvægbekendtgørelsen nu er anført, at kalve skal have råmælk indenfor de første seks levetimer – og gerne før eller snarest muligt.

De understreger derfor, at man bør sikre sig, at man journaliserer, at dette sker. Eksempelvis ved hjælp af en protokol på gården.

De gør yderligere opmærksom på, at der i dag i lovteksten er krav om, at kalve skal fodres med mælk to gange dagligt indtil cirka otte ugers alderen.

Tidligere var der kun krav om, at de blev fodret passende to gange dagligt.

Derudover påpeger Vestjysk, at man skal sørge for, at kalvene til enhver tid har adgang til strukturholdigt foder. De skal minimum have adgang til 200 gram strukturfoder fra 14 dages alderen, lyder det.

Samtidig skal kalve over to uger til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde. Anbefalingen fra Vestjysk er imidlertid, at man tilbyder sine kalve vand allerede fra første døgn.

Udover fodringen er også krav om dokumentation, hvis kalven isoleres.

Vestjysk minder således om, at hvis kalven er syg, og den holdes isoleret, skal det være dokumenteret af en dyrlæge. Det gælder også kalve, der er nyfødte. De kan ikke isoleres uden en skriftlig dokumentation.

Læs også