Stort sønderjysk fælleskvægmøde

Den 15. marts samles de sønderjyske kræfter indenfor kvægekspertise, når det sønderjyske fælleskvægmøde finder sted i Agerskov.

Der bliver budt på faglig kvægviden og et kig ind i fremtiden, når der tirsdag den 15. marts bliver holdt sønderjysk fælleskvægmøde, der finder sted i Agerskov.

Kvægmødet indledes med en officiel velkomst – herunder formandsberetning og valg til udvalget bag Syddansk Kvæg, der sammen med Landbrug & Fødevarer er arrangør af fælleskvægmødet, der finder sted på Agerskov Kro.

Herefter er der faglige indlæg omkring klima, hvor der bliver set på værktøjer til et lavere CO2-aftryk og bedre bundlinje i kvægbruget. Blandt emnerne hér bliver protein, opdræts-strategi samt ydelse og effektivitet.

Efter frokost vil der være indlæg ved sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Kvæg, Ida Storm, samt formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund.

Fokus på fremtidens kvægbrug

Under overskriften ”Sammen om fremtidens kvægbrug” vil de komme ind på blandt andet landbrugsaftalen samt CAP-reformen, og hvad der rør sig aktuelt politisk.

Blandt de øvrige emner vil være klimaregulering, værktøjer, smittebeskyttelse, dyrevelfærdsloven samt fremtidssikrede stalde.

Det er som nævnt Syddansk Kvæg og Landbrug & Fødevarer, der har arrangeret fælleskvægmødet, hvor Landbrugsrådgivning Syd, LHN, LandboSyd samt SLF er medarrangører.

Se mere om mødet samt tilmelding på www.sd-k.dk.

Læs også